Norge rundt

(2009)

DÅRLIG SIKKERHETSKULTUR

Hvert tredje fiskefartøy fikk seilingsforbud etter at sjøfartsdirektoratet hadde hatt sine inspektører om bord. – Sikkerhetskulturen i fiskeflåten er fraværende, sier Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet. 19 av 55 kontrollerte havgående fartøy over 15 meter fikk nemlig seilingsforbud. Disse 19 fiskebåtene fikk ikke forlate kaia før utbedringene var gjennomført, og med melding til politiet om at de var tilbakeholdt. Mange av båtene hadde kun små mangler, men inspeksjonen avdekker et fravær av sikkerhetskultur.
Fjordenes Tidende 20.01.09

STABILT SYKEFRAVÆR

I intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv fra 1.1. 2006, inngikk organisasjonene i arbeidslivet og regjeringen en avtale hvor målet var å redusere sykefraværet med 20 prosent innen 2009, i forhold til 2. kvartal 2001. For NHO-bedrifter totalt var det en nedgang på 7,7 prosent fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2008. Det kan synes langt frem, men når vi vet at arbeidsmarkedet har vært stramt i denne perioden og arbeidsledigheten lav, har utviklingen i sykefraværet vært stabilt gjennom en betydelig oppgangskonjunktur. Ved tidligere høykonjunkturer har erfaringen vært at fraværet har steget. – Dette er et gledelig resultat av IA-avtalen, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng.
Norges Bilbransjeforbund 20.01.2009

NY HVERDAG

– Vi håper på en ny hverdag med systemet GAT. Det er et ressursstyringssystem for blant annet turnus og lønn som vil spare kommunene for mye manuelt arbeid. Medarbeiderne kan sette seg opp på ekstravakter via MinGAT, og få bekreftelse på sms. Ledere får mer oversikt. Lønn blir også forenklet, systemet overfører data til lønn og summerer. Den enkelte medarbeider kan lett sjekke at lønna er korrekt. – Ved hjelp av GAT vil vi unngå unødvendig bruk av overtid, minske muligheten for feil og lettere oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven, sier Annette Brandshaug fra Østre Toten kommune. Hun er prosjektleder for samarbeidet kommunen har med Vestre Toten og Søndre land kommune
Søndre Land kommune 21.01.09

TRYGG PÅ BUTIKKEN

Coop Hattfjelldal kjøper seg hjertestarter og sender alle sine ansatte på kurs. – Dette er nok den plassen i bygda der det daglig ferdes mest folk, og vi ønsker at alle som er innom, skal føle seg velkomne – og trygge. En hjertestarter tilgjengelig i butikken, samt godt utdannete ansatte kan bidra til å redde liv i gitte tilfeller. Vi håper selvsagt aldri å måtte få bruk for dette verktøyet, men våre medarbeidere skal nå være i stand til å utøve livreddende førstehjelp, herunder bruk av hjertestarter, sier daglig leder Finn Ove Hofstad.
Helgeland Arbeiderblad 23.01.09

Personvern og cookies