Norge rundt

(2009)

REKORDLAVT FRAVÆR

Sykefraværet i 2008 var 1,9 prosent ved Karisletta Kanvas-barnehage i Sandefjord. Det er rekordlavt. En av de ansatte, Hanne Hjertaas, er ikke overrasket: – Det er fordi vi har en så trivelig arbeidsplass. Dessuten jobber vi med det viktigste på denne jord, barna våre, sier hun. – Den daglige lederen vår, Lars Grimstad, er veldig flink til å forholde seg til hele mennesket. Vi får mye ansvar og føler at vi har lederens tillit, at vi har ham i ryggen, understreker hun. Blant de 12 fast ansatte er det mange menn. Så har da også barnehagen fått to høythengende likestillingspriser, både Kunnskapsdepartementets pris og fylkeskommunens.
Sandefjords Blad 28.03.09

ARBEIDSMILJØPRIS TIL SOLBERGLIA

Kjøkkenet på Solberglia vant Nedre Eiker kommunes arbeidsmiljøpris. I 2008 ble det laget rundt 80.000 middager på kjøkkenet. I tillegg til å lage mat til beboerne har kjøkkenet ansvar for mat til alle hjemmeboende i kommunen som trenger middagen tilkjørt på døra. Åtte personer har sitt daglige virke på kjøkkenet. Begrunnelsen for tildelingen var at arbeidsmiljøet har vært godt og dynamisk over tid. Romslighet, humor og godt arbeidsfellesskap og lavt sykefravær preger kjøkkenet på Solberglia.
Lierposten 28.03.09

FØRST PÅ INDUSTRIELLE MATVARER

En fornøyd gjeng fra Marine Harvest Ulvan avla i slutten av mars sin fagprøve i industriell næringsmiddelproduksjon i fiskeindustrien, etter ett år på skolebenken på kveldstid og full jobb ved siden av. Industriell næringsmiddelproduksjon er et nytt fag som går på all prosessindustri tilknyttet næringsmidler. Det erstatter det tidligere fagbrevet i fiskeindustrifaget. Fagprøvene som ble avlagt, skal være Norges første i industriell næringsmiddelproduksjon avholdt i fiskeindustrien.
Hitra Frøya 30.03.09

SYKMELDING KAN VÆRE EN BJØRNETJENESTE

– Å sykmelde folk med muskel- og skjelettplager er en lettvint løsning, fordi vi mangler gode behandlingstiltak, sier Erik L. Werner, forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Unifob Helse, og selv fastlege. – Vi vet ikke i hvilken grad en sykmelding kan støte dem ut av en normal tilværelse. De åtte timene på jobb kan være den eneste strukturerte delen av dagen, og resten kaos. Da gjør vi dem kanskje en bjørnetjeneste ved å ta dem ut. På den andre siden er arbeidslivet ofte ikke i stand til å ta imot arbeidstakere som ikke kan yte 100 prosent.
Bergens Tidende 30.03.09

Personvern og cookies