Norge rundt

Tekst: Grethe Ettung (2009)

TENÅRINGER SLITER PSYKISK

En ny spørreundersøkelse gjort av TNS Gallup for Helsedirektoratet, viser at av vel 500 norske ungdommer mellom 15 og 19 år, har 35 prosent hatt psykiske problemer. I tillegg svarte over 70 prosent at de på et tidspunkt har kjent noen som har hatt psykiske problemer. Tallene viser også at det er stadig færre ungdommer som synes det er flaut å slite psykisk i perioder. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med en ny kampanje som skal bidra til tidlig intervensjon. Det er også opprettet en egen nettside på www.psykisk.no. Byavisa Trondheim 24.05.09

FLEIRE SJUKMELDT AV DÅRLEG MILJØ

Totalt 17,5 prosent av norske arbeidstakarar har vore sjukmeldt som fylgje av enten dårleg arbeidsmiljø, dårleg leiing eller begge delar, viser ei ny undersøking. Når det gjeld dårleg leiing som sjukmeldingsgrunn, er det oppgitt dobbelt so hyppig i privat sektor som i offentleg sektor. I privat sektor er det innan handel og butikk det ser ut til å vere størst mistrivsel med arbeidsmiljø og leiing. 27 prosent oppgjev dette som sjukmeldingsgrunn. I offentleg sektor er det nær 20 prosent innan helsevesenet som har vore sjukmeldt som fylgje av dårleg leiing og arbeidsmiljø. Herøynytt 22.05.09

OPPFORDRAR TIL FJELLTRIM

Sunn HMS og Kvinnherad Turlag vil ha bedrifter i Kvinnherad med på fjelltrim. Sunn HMS jobbar med førebyggjande arbeid for arbeidsfolk, og håper no at fjelltrimmen til Kvinnherad Turlag kan lokka fleire ut i terrenget. Løypenettet er tilpassa alle uansett kva form ein er i. – Fysisk aktivitet gjennom fjelltrim er ei fin måte å førebyggja sjukdom på, samtidig som sosialisering kan auka trivselen på arbeidsplassen. Poenget er å halda seg i form, bli betre kjent med kollegaer, føla seg betre og unngå å bli sjuk, fortel dagleg leiar i Sunn HMS, Kjetil Vedøy. kvinnherringen.no 20.05.09

FELLES LUNSJ – BEDRE HELSE

Forsvinner felleslunsjen, kan resultatet bli mindre sosialt samvær og negative helseeffekter. Det konstaterer sosiolog Maria Nyberg ved Lunds universitet. I doktorgraden sin har hun tatt for seg «måltidets betydning i arbeidstiden». Hun fant ut at måltidene ikke prioriteres på svenske arbeidsplasser. Både tiden som ble brukt og stedene der det ble spist, var utsatt for rasjonalisering. Et måltid er mer enn bare maten. Hvis vi velger å spise alene, og kaster i oss maten i full fart, kan det få negative konsekvenser, fastslår sosiologen. Ukeavisen ledelse 20.05.09

Personvern og cookies