Norge rundt

(2009)

safe.no 21.09.09 ØKT ARBEIDSGLEDE

BAKSNAKKERNE SKAL STOPPES

Hva gjør du når andre på jobben baksnakker kolleger fra etniske minoriteter? Posten jobber for mangfold på arbeidsplassen og har startet opp et pilotprosjekt. Likestillings- og diskrimineringsombudet har formelt regien, men kurset blir til i samarbeid med Posten, som ser seg selv som en foregangsbedrift i kampen mot diskriminering, og bedriftskonsulentene i firmaet Splint. Konsulentene bidrar med rollespill og dramaturgiske grep underveis som gjør seminarene til effektive verktøy mot murene av fordommer som svært mange omgir seg med.
Aftenposten 20.09.09

FLERSPRÅKLIG YS-BROSJYRE

Kort om arbeidslivet i Norge, heter en flerspråklig brosjyre som YS har gitt ut. Brosjyren gir en kort orientering om de mest aktuelle områdene i norsk arbeidsliv, som lønnsforhold, tariffavtale og rettigheter som ligger inn under arbeidsmiljøloven. I tillegg finnes en beskrivelse av forhold rundt organisasjonsfriheten i Norge, fakta om YS, trepartssamarbeidet og hovedavtalen. Brosjyren er oversatt til engelsk, russisk, polsk, urdu og arabisk. Forbund (og klubber) som ønsker brosjyren tilsendt i pdf format, kan kontakte Goran Scekic, YS.
I de senere år har vi sett en stadig voksende trend mot positiv psykologi, også innenfor forskningen på arbeidsmiljø, stress og helse. Positiv psykologi retter blikket mot menneskets styrke og optimale fungering i stedet for mot svakheter og dårlig fungering. Professor Astrid M. Richardsen ved Handelshøyskolen BI oppfatter engasjement som det motsatte av utbrenthet. Jobbengasjement representerer en motivasjonsprosess der tilgjengelige jobbressurser stimulerer til aktivitet, effektivitet og ytelse i jobben. Økt jobbengasjement er ifølge BI-forskeren en vei til både bedre helse og bedre arbeidsprestasjoner.
forskning.no 23.09.09

PRESTER VIL SKIFTE ARBEID

Fem av ti prester har vurdert å skifte arbeid. Tallene kommer fram i en undersøkelse Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) har foretatt. Undersøkelsen viser at presteskapet jobber mye. De har lange dager i tillegg til at de jobber kvelder og helger. Prestene oppgir å arbeide to kvelder per uke i gjennomsnitt og 1,5 lørdager og 2,7 søndager per måned. Hver tredje prest får sjelden eller aldri tatt ut de to ukentlige fridagene de har krav på. Prestene deler seg i to i synet på arbeidsmengde. Én halvpart mener at arbeidsmengden er passe, mens den andre mener den er for stor.
Levanger-Avisa 23.09.09

Personvern og cookies