Norge Rundt

(2006)
Norske medier er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål. Her følger noen utdrag fra den norske medie-floraen:
Hapro sponset røykekutt Et ivrig hovedverneombud og tilskudd fra bedriften har gjort 21 arbeidstakere på Hadelandprodukter røykfrie. – Jeg fikk tilslutning i bedriftens arbeidsmiljøutvalg, sier hovedverneombud Torhild Øyarhamn. Det ble deretter tatt ­kontakt med et firma som tilbyr slike kurs til 2.500 kroner. Hapro sponset opplegget med 1.500 kroner per person. 29 røykere meldte seg på. – Av de 29 ansatte som startet på kurs, ser det ut til at 21 er blitt røykfrie. Om de tar seg en røyk i festlig lag vet jeg ikke noe om, men de røyker i alle fall ikke lenger på jobben, sier Øyarhamn.
Hadeland – 7. mars 2006
Må dempe bollestøy
Støymålinger under bollespising viser at arbeidssitua­sjonen er uholdbar. Bellevue barnehage i Arendal har fått pålegg av Arbeidstilsynet. Under tilsynsbesøk ble det foretatt støymålinger. Mens barna spiste boller, viste måleinstrumentet verdier mellom 80-90 dB. Den anbefalte støygrensen er 60 dB. Målingene viser at alle de ansatte utsettes for høy og ­slitsom støy i løpet av arbeidsdagen. Støynivået fører til hyppig hodepine og tretthet. Nå er barnehagen pålagt å gjennomføre støymålinger og vurdere støybelastningen. På bakgrunn av dette, må de fremlegge en tiltaksplan for å redusere støybelastningen i arbeidslokalene.
Agderposten – 21. mars 2006

Problemene står i kø for SiV
De ansatte blir ikke tatt godt nok vare på, mener ­Arbeidstilsynet, som har gitt Sykehuset i Vestfold (SiV) fire dramatiske pålegg til forbedringer i arbeidsmiljøet. Administrerende direktør Bjørn Grønli gjorde det klart under styremøtet 13. mars at påleggene vil gjøre det enda mer problematisk å innfri sparekravet på 40 millioner ­kroner i år. – Enhetsledere er svært slitne og har mer eller mindre ­kontinuerlig opplevelse av ikke å strekke til i forhold til egne og andres forventinger. Dette er helseskadelig over tid, heter det blant annet i Arbeidstilsynets rapport.
Østlandsposten – 14. mars 2006

Polakker på slavelønn
– Utviklingen går feil vei, sier Ingar Haarstad i Arbeids­tilsynets regionkontor for Midt-Norge. Han leder tilsynets satsing på arbeidsinnvandring. Det er flere arbeidsinnvandrere enn noen gang, og ­antallet øker kraftig. De har dårlige lønns- og arbeidsvilkår, uten tegn til bedring. De er overrepresentert på ulykkesstatistikken. – Østeuropeerne har vanskeligere lønns- og arbeidsforhold enn før, men det er dessverre svært vanskelig å dokumentere. Oppholdstillatelsen viser gjerne at de får betalt norsk tarifflønn. Men når tolken får snakke med dem på tomannshånd, kommer det noen ganger frem at de har en annen kontrakt med langt lavere betaling, helt ned i 20-30 kroner timen.
Adresseavisen – 22. mars 2006.

Høyest sykefravær i landet
Arbeidstakere i Tromsø og fylket er blant de sykeste i ­landet, men ingen kan forklare hvorfor. Tall fra Trygdeetaten viser at fraværet i byen er på 6,9 ­prosent mens det i resten av landet er på 5,8 prosent. – Vi skulle ønske vi visste hvorfor, men det gjør vi ikke, sier fylkestrygdedirektør Lisbeth Hatteng. En dags sykefravær koster i snitt 2000 kroner. Tall fra Arbeidslivssenteret viser at Tromsø hadde et fravær på i alt 414 481 dager. Det gir et direkte tap på nærmere 830 millioner kroner.
Radio Tromsø – 23. mars 2006

Personvern og cookies