Norge Rundt

(2006)

Oslo kommune utnytter studenter Ved å få deltidsarbeidende studenter til å signere oppdragskontrakt fratar Oslo kommune dem retten til feriepenger, yrkesskadeforsikring, tariff-festet lønn og oppsigelsesvern. Arbeidsmiljøloven og ferieloven gjelder ikke for oppdragstakere slik den gjør for vanlige arbeidstakere. Jurist i Arbeidstilsynet, Inger Olise Skarvøy, er uenig i kommunens syn på hvem som bør jobbe på slik kontrakt. – En arbeidstaker i kommunens omsorgssektor er å regne som en arbeidstaker. Kommunen står fast på at omsorgsarbeiderne er oppdragstakere. Spesialrådgiver Truss Greuter sier at det er vanlig at man selv foreslår timepriser hvor godene blir innbakt. Universitas – 13. april 2006

Åtte skadefrie år
Fredag kunne de 56 ansatte hos Addcon Nordic AS feire en så sjelden begivenhet som 3000 dager uten arbeidsskader som har ført til sykefravær. Det er unikt innen prosesskjemisk industri. – Med tanke på at vi behandler farlige stoffer som maursyre og lut, er det helt spesielt at vi har produsert i åtte år og to måneder uten en eneste skade, sa fabrikkdirektør Frode Daastøl. – Det er veldig viktig for et godt arbeidsmiljø, og det er viktig økonomisk, sa Daastøl, som takket de ansatte med grillede koteletter og bløtkake. Telemarksavisa – 22. april 2006

Fram for seriøsitet
Offentlige myndigheter som kontrollerer andre må selv vise at de setter foten ned for svart arbeid, sosial dumping, skatteunndragelser og neglisjering av HMS-arbeidet. Det understreker Aps gruppeleder Jon-Ivar Nygård som i går fikk flertall i formannskapet for manifestet «Seriøst arbeidsliv i Fredrikstad kommune.» – Fredrikstad har lagt stor vekt på å forholde seg til kun seriøse samarbeidspartnere. Manifestet, som tar utgangspunktet i ILO-konvensjon nr. 94 , må derfor sees som en presisering og en utdypning, sier han. Manifestet vektlegger at underleverandørene også skal følge reglene. Demokraten – 5. mai 2006

Sjukefråvær på 10,4 prosent i Nord-Aurdal
Sjukefråværet vart eit hovudtema då kommunestyret i Nord-Aurdal drøfta årsmelding og rekneskap for 2005. Under debatten kom det ti innlegg som gjekk på nettopp sjukefråværet. Representantane peika på den gode innsatsen alle tilsette har gjort etter alle nedskjeringane, men dei var samtidig bekymra for det høge fråværet. — Vi må setja søkjelyset på arbeidsmiljøet: Er kompetansen god nok når det gjeld arbeidsmiljøspørsmål, spurde Tone Meisdalen (Sp). — Meir enn 50 menneske er borte frå jobben kvar dag. Dette er noko som skapar ringverknader, sa Eivind Kvisgaard (H). Valdres – 11. mai 2006

Knusende dom for Statoil
Stavanger tingrett har gitt Arne Indreeide (68) medhold i at han skal få fortsette i Statoil til han blir 70 år. I dommen fastslås det at Statoil ikke kan praktisere en særaldersgrense som innebærer at selskapets landbaserte medarbeidere må slutte når de fyller 67 år. Retten legger til grunn at en slik særaldersgrense var i henhold til rettstilstanden før forbudet mot aldersdiskriminering ble innført i 2004. Aldersgrensen strider imidlertid mot dagens forbud mot aldersdiskriminering i arbeidslivet. Retten mener at oljeselskapets påståtte behov for å bringe til opphør ansettelsesforhold på grunn av høy alder kan løses effektivt med andre virkemidler. Stavanger Aftenblad – 12. mai 2006

Personvern og cookies