Norge rundt

(2006)

KJEDELIG JOBB DREPER LIVSGLEDEN
Jobben kommer øverst på lykkelista. Både familie, helse og økonomi er mindre viktige enn jobbtilfredshet for å skape et godt liv, viser en europeisk undersøkelse blant arbeidstakere i seks europeiske land. Er jobben din meningsløs, er du neppe tilfreds med resten av livet heller. Drømmejobben for de fleste er imidlertid ikke å være sin egen sjef. Å få tildelt oppgaver med mulighet til å disponere tiden selv er bedre enn å måtte finne ut av alt arbeidet på egen hånd, mener europeiske arbeidstakere. Grunnen kan være stressfaktoren når arbeidsoppgavene blir mer komplisert, ansvaret øker og tidspresset blir større, ifølge forskerne.
forskning.no 9.august – 2006

LESE- OG SKRIVEVANSKER
Om lag 30 prosent av voksne i Norge har ikke tilstrekkelige ferdigheter til å mestre arbeidslivets utfordringer når det gjelder lesing og skriving. Det er en større andel med svake leseferdigheter blant arbeidssøkere enn blant sysselsatte. – Aetat skal, som første offentlige etat, tilby opplæring om lese- og skrivevansker til alle medarbeidere med publikumskontakt, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt. Hensikten er å avdekke og kartlegge lese- og skrivevansker blant arbeidssøkere for å best mulig tilrettelegge oppfølging, tiltaksbruk og bedre jobbmuligheter.
Aetat.no – 26.juni 2006

GRAVIDITET OG ARBEIDSMILJØ
– Det er vanligvis ikke noen risiko forbundet med at gravide er i jobb så sant de ellers føler seg friske og opplagte. Det er først og fremst de kvinnene som tidligere har hatt vanskelige svangerskap og som jobber med farlige kjemikalier eller skadelig bestråling som bør få arbeidet spesielt tilrettelagt. De befinner seg nemlig i risikosonen når det gjelder å pådra seg svangerskapsproblemer. Det samme gjelder gravide som er utsatt for høy grad av statisk belastning i form av mye gåing og ståing, sier overlege og forsker Petter Kristensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Helsenytt.no – 2006

KORNSTØV GIR BØNDER ØKT KREFTRISIKO
Mengden sopp i kornstøv er større enn tidligere antatt. Flere av soppene er kreftfremkallende, og bønder oppfordres til å være nøye med bruk av maske under innhøstingen. Kornbønder eksponeres for store mengder kornstøv under tresking og håndtering av korn. En ny doktoravhandling viser at dette støvet kan gi svar på hvorfor kornbønder er spesielt utsatt for enkelte alvorlige sykdommer. De har blant annet 30 prosent større risiko enn andre bønder for å få leppekreft – Det er mer sopp i kornstøvet enn tidligere antatt, og soppgiftene kan føre til nedsatt immunforsvar og kreft, forteller doktorand Anne Halstensen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Sarpsborg Arbeiderblad 9.august – 2006

GLADE FOR OVERVÅKNING
Personvernnemnda har omgjort Datatilsynets avgjørelse og tillater nå kameraovervåkning av passasjerer på buss. – Det var på tide, mener hovedstillitsmann Sverre Eliassen. – Dette vil forbedre sikkerheten for både bussjåfører og passasjerer. Han understreker den preventive virkningen kameraovervåkning vil ha, og hevder at dette er noe sjåførene har ventet på lenge. Flere stygge hendelser, som bussjåføren som ble knivstukket og drept i Valdres i 2003, har gjort behovet for sikkerhetstiltak på buss synlig. – Vi vil at folk som tar bussen skal kunne føle seg trygge.
Moss Dagblad – 7.august 2006

Personvern og cookies