Norge Rundt

(2006)

Flyttet klasserommet ut i det fri
For å aksjonere mot dårlig inneklima, flyttet like godt klasse 3AA ved Risør videregående skole hele klasserommet ut på skolegården. -Flere av oss blir søvnige og får hodepine. Helt siden vi begynte i første klasse har vi sendt gjentatte klager på luften i klasserommet, uten at noe har skjedd, sier klassens tillitsvalgte Bendik Agnalt. Til tross for at klassen nå har begynt på tredje året, er det først nå de har fått svar på klagene som er sendt både skolens ledelse og fylkeskommunen. I svarbrevet får de vite at det vil bli foretatt målinger av luftkvaliteten, noe som heller ikke er blitt gjort før. -Målinger løser ikke problemet for oss, sier Cathrine Karlson, som også er leder av elevrådsorganisasjonen i Aust-Agder. Aust Agder Blad – 13. september 2006

Musesmerter på jobb
En av to får smerter eller plager av å bruke datamus i jobbsammenheng. En av ti gjør en dårligere jobb, og en av fjorten har vært sykmeldt som følge av musebruk. Dette fremgår av en nylig gjennomført undersøkelse blant nordmenn som bruker pc-mus på jobben. Av dem som har hatt smerter har 29 prosent fått behandling, mens 33 prosent har fått nytt utstyr. 40 prosent har ikke foretatt seg noe i det hele tatt. – Til tross for at vi generelt blir stadig mer opptatt av kropp og helse, ser det ikke ut til at vi bryr oss så mye om plagene vi utsettes for i arbeidshverdagen. Vi har en lang vei å gå når det gjelder å forebygge og behandle museplager i Norge, sier Lise Ødgren, daglig leder i Contour Design Norge AS, som leverer det ergonomiske pekeverktøyet RollerMouse, et alternativ til den tradisjonelle PC-musen. Avisa Nordland – 14. september 2006

Sykefravær nær null
Ansatte på Heggen er så sjelden syke at skolen kalles «fylkets flaggskip innen sykefravær». Daglige doser humor er noe av forklaringen. Når rektor Ole-Martin Linaker tar en praterunde blant elevene i kantina, sitter latteren løst. Ferske tall viser at arbeidsplassen han leder hadde et sykefravær på bare 1,8 prosent siste kvartal. Tidligere i år var sykefraværet på 3,4 prosent. Gjennomsnittsfraværet for alle fylkeskommunale virksomheter i Troms var på 7,0 prosent. – Det er hyggelig om noen mener vi er et flaggskip, men vi har egentlig ikke noe å klappe oss på brystet for. Vi jobber aktivt med trivsel og arbeidsmiljø hele tiden, og har en fantastisk gruppe ansatte, sier Linaker. Tromsø – 14. september 2006

Lærling skadd i arbeidsulykke i Halden
En 18 år gammel lærling ble skadd da han fikk en 200 kilo tung last med vinduer over seg i Halden. Ulykken skjedde onsdag 13. september. – Lærlingen jobbet på en byggeplass. Han fikk klemskade da en last med vinduer, totalt rundt 200 kilo, veltet og traff ham, opplyser operasjonsleder Bjørn Paulsen i Østfold politidistrikt. 18-åringen ble sendt til Ullevål universitetssykehus etter ulykken. Ved sykehuset ble det opplyst at mannen pådro seg bruddskader. Arbeidstilsynet ble rutinemessig koblet inn etter arbeidsulykken. Halden Dagblad – 14. september 2006

Unge i Larvik like syke som gamle
Ifølge Østlands-Posten er sykefraværet i Larvik i første halvår på 7,37 prosent. Ved samme periode i fjor var sykefraværet på 7,50 prosent. Men når statistikken brytes ned på alder og kjønn, ser en at de unge er i ferd med å få like høyt sykefravær som den eldste arbeidsstokken. Leder av HMS-tjenesten i kommunen, Per Busk, sier til avisen at han er forundret over funnene. – Det er underlig at kvinner under 29 år skal ha så høyt sykefravær, sier han. Dette tallet har på ett år økt fra 6,81 prosent til 10,08. Sykefraværet for kvinner i aldersgruppen 60-69 år er til sammenlikning på 10,41 prosent. Dersom en tar med permisjoner og fravær med sykt barn, er fraværet for de unge kvinnene på hele 17,52 prosent. – Vi håper at vi finner et svar på sykefraværsgåten, sier Busk. Østlandets Blad – 14. september 200

Personvern og cookies