Norge rundt

(2006)

OMORGANISERING OG SYKEFRAVÆR HÅND I HÅND
I Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen har omfattende omorganisering og sykefraværsarbeid gått hånd i hånd. Sykefraværet har falt med 18,5 prosent siden 2001 takket være medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte i kommunen. Ingen medarbeidere har sluttet eller blitt uføretrygdet som følge av omorganiseringen. – Snarere tvert imot, sier Jan Reinert Rasmussen, rådmann i Sør-Fron. De ansatte i de involverte enhetene satte selv opp en prioritert ønskeliste over hvor de ønsket å jobbe innen kommunen. Av 120 var det svært få som ikke fikk førstevalget sitt oppfylt. Det har ført til større trivsel og er helt klart en del av årsaken til det lave sykefraværet. Sør-Fron kommune ble IA-virksomhet høsten 2002, og har hatt en rådgiver fra NAV arbeidslivssenter å støtte seg til. Sør-Fron kommune – 28.september 2006

MUSIKK SOM MEDISIN
Har du vondt i hodet? Da burde du kanskje høre på en cd i stedet for å ta en pille. Om ikke musikken blåser bort hodepinen, har du i hvert fall fått en velfortjent pause. – Med musikk kan man bearbeide følelser og koble på de indre ressursene, sier lege og musikkterapeut Audun Myskja. Nylig gjestet han Drammen for å holde foredrag om den musiske medisin. -Få mennesker i verden har egentlig tilgang til vår høyteknologiske medisinske verden med kirurgi og kjemisk fremstilte medikamenter. Hva gjør man da når man har smerter? Bruker sang og musikk som en del av helbredelsesritualet, sier Myskja, som fornøyd kan konstatere at nå er kombinasjonen musikk og helse på full fart inn i den industrialiserte verden. Drammens Tidende – 8.oktober 2006
JA TIL SEKSTIMERSDAG
Seks timers arbeidsdag fungerer svært bra. Det er konklusjonen hos skiferprodusenten Minera på Oppdal, etter å ha prøvd ut kortere arbeidsdag i åtte måneder. De gode resultatene står i grell kontrast til alle protestene mot Sosialistisk Venstrepartis kamp for kortere arbeidsdag. Nylig fikk regjeringen en rapport, som ikke kan vise til et eneste vellykket prøveprosjekt. – Så langt har ordningen fungert meget bra. Nå produseres det faktisk mer på seks timer enn vi gjorde på sju og en halv tidligere, sier produksjonssjef i Minera Knut Fossum. Produksjonen har økt med fem prosent. I tillegg har sykefraværet gått ned. Minera slår fast at 6-timersdag passer bra for bedrifter med fysisk tungt arbeid. – Du får mer fritid og lengre tid til å hente deg inn igjen etter en tung arbeidsdag, sier Fossum. Opdalingen – 10.oktober 2006

UFØR ETTER FALL FRA USIKRET STILLAS
En 56 år gammel snekker fra Midt-Troms ble ufør etter at han falt ned fra et stillas i Tromsø. Nå gir retten han medhold i å kreve erstatning fra byggefirmaet. Det var under bygging av et bolighus at mannen i februar 2004 falt to meter rett ned i betongen mens det frittstående stillaset veltet over ham. 56-åringen ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge med skader i hode, skulder, arm og med brudd i en nakkevirvel. Mens han lå på sykehuset fikk han en tekstmelding fra prosjektlederen på byggeplassen: «Hei, håper d går bra med deg. Beklager at jeg ikke sikret stilasjen. Skal hilse fra resten av gjengen.» Innrømmelsen i tekstmeldinga ble lagt fram som bevis fra 56-åringens side da saken nylig var oppe i Senja tingrett. Nordlys – 11.oktober 2006

HVER FEMTE LÆRER KAN BLI SAGT OPP
Dårlig økonomi i oppvekstsektoren i Ringerike kommune kan føre til at 65 lærerårsverk må sies opp neste år. I så fall vil en av fem lærere miste jobben. Med det drastiske kuttforslaget kaster rådmann Svein Aannestad en brannfakkel inn i den politiske debatten som kommer til å pågå til midten av desember. – Det er klart at dersom 65 årsverk må bort på skolene får det store negative konsekvenser. Økt slitasje på allerede belastede lærere og økt sykefravær kan dessuten bli en konsekvens, understreker rådmannen i notatet. Ringerikes Blad – 17. oktober 2006

Personvern og cookies