Norge rundt

(2006)

GØY PÅ JOBB
HMS-rådgiver Petter Strandli mener at den gode sjefen enkelt kan friske opp kjedelig møter. – Tenk deg sjefen som kommer inn med gjøglerhatt og klovnenese midt under et kjedelig møte, sa rådgiveren fra Hjelp 24 til de fremmøtte i Fredrikstad Handelsstands Forening. Temaet hans var engasjement, trivsel og humor på jobben. Han mente også at det kunne være alfa og omega at sjefen tar seg tid til å prate, og aller helst også spiser lunsj med ansatte på alle nivåer i virksomheten. – Eller vi kan tenke oss sjefen som står i døra med boller og ønsker alle ansatte velkommen på jobb mandag morgen, sa Strandli. I det hele tatt var han innom et hav av ideer for hvordan det kan bli trivelig på jobb, men også en og annen tankevekker. Fredriksstad Blad – 13. november 2006

MIGRENE
22.000 vestfoldinger har diagnosen migrene. I tillegg kommer hodepine i ulike varianter. Man regner med at migrene og hodepine koster samfunnet mer enn en milliard kroner årlig i sykefravær og redusert produksjon. I høst startet Sykehuset i Vestfold (SiV) en Pasientskole for migrenepasienter. Det første kurset ble avviklet for få dager siden, og et nytt settes i gang på nyåret. – Hovedhensikten er å sette søkelyset på seg selv og sin egen situasjon. Med andre ord hjelp til selvhjelp, sier initiativtaker og hodepinesykepleier Elisabeth Berentsen Bjørnstad ved Nevrologisk avdeling. Tønsbergs Blad -11. november 2006

DE ANSATTE BLE HØRT
De ansatte på Vestby sykehjem slo i begynnelsen av oktober alarm om bemanningen. -Nå er alt mye bedre, det er allerede satt inn ekstra ressurser, opplyser Eva Becker, leder av Fagforbundet i Vestby. Fagforbundet sendte tidligere i høst et brev til styreren ved sykehjemmet, med kopi til rådmannen. Bemanningen på dagtid fikk spesielt krass kritikk. De ansatte uttrykte bekymring og frustrasjon over at de ikke maktet å gi beboerne fullverdig stell og pleie. Situasjonen var så prekær at døende ble liggende alene, noe personalet fant svært uverdig. Rådmann Knut Haugestad ønsker i sitt foreløpige forslag til handlingsprogram for 2007-2010 å bruke ni millioner kroner mer på sykehjemmet neste år. Østlandets Blad 10. november – 2006

BULLDOSER PÅ SJØEN
Lørdag 14. januar i år raste en bulldoser i sjøen under anleggsarbeid ved Vestbase. Firmaet Vassbakk & Stol er siktet for ikke å ha sjekket grunnforholdene godt nok i det arbeidet startet. Det er overtredelser av arbeidsmiljøloven og straffelovens paragraf 48a bedriften er siktet for. Nå har bedriften fått 300.000 kroner i bot. Bulldoseren stoppet ikke før den lå på seks meters dyp. Fører Geir Haaland klarte så vidt å berge seg ut av førerhuset. Da siste rest av luftlomma inne i førerhytta var borte, klarte Haaland å sparke seg ut gjennom et vindu i den 30 tonn tunge bulldoseren. Haaland svømte så i land, og kom seg uskadd i sikkerhet. Tidens Krav 10. november – 2006

Petroleumstilsynet mener HMFORNØYD TILSYN S-arbeidet ser ut til å bli prioritert på Kårstø-anlegget. Gjennom intervjuer og observasjoner utførte Petroleumstilsunet (Ptil) i september i år tilsyn etter storulykkeforskriften med gassprosesseringsanlegget i Tysvær. Formålet med tilsynet var å kontrollere at operatøren Gassco og teknisk serviceleverandør Statoil følger regelverket innenfor områder som påvirker risiko for en storulykke. Risikoreduksjon, beredskap, vedlikehold, systematisk overvåking og gjennomgang, og opplæring og vedlikehold av kompetanse, var blant det som ble kontrollert. Ptl mener at intervjuene ga klare indikasjoner på at HMS-arbeidet prioriteres på Kårstø, og at det blant ledelsen er tydelig bevissthet og engasjement for HMS. Haugesunds Avis 10. november – 2006 

Personvern og cookies