Norge Rundt

(2007)

KVINNHERAD OPPRETTER VARSLEROMBUD
Kvinnherad kommune oppretter et varslerombud for å sikre at ansatte skal kunne varsle om kritikkverdige forhold. Det kan være forhold som korrupsjon eller ulovlige og uetiske forhold knyttet til tjenesteproduksjonen, organisasjonen eller arbeidsmiljøet. Bakgrunnen for å opprette et eget varslerombud i Kvinnherad, er de nye varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1. januar 2007. Kommunal Rapport – 21.12.06

FÆRRE ARBEIDSULYKKER MED SMS-HUMOR
Det er den danske avdelingen av det internasjonale rengjøringsbyrået JohnsonDiversey som har bekjempet arbeidsulykker med sms, med oppsiktsvekkende resultat. I sms-meldinger som sendes ut til de ansatte, kan det for eksempel stå: «John Dristig så ikke at gulvet var vått. Ja, der skulle han aldri ha trådt…» John Dristig fremstilles som en klosset, litt tankeløs og dumdristig fyr. Året før firmaet begynte sin John Dristig-kampanje, var antallet alvorlige arbeidsulykker oppe i syv. Siste året har det vært null. Det siste påfunnet er at John Dristig nå har fått en kvinnelig partner, nemlig Jane Dristig. Hun skal rette de ansattes oppmerksomhet mot stress og arbeidsmiljø. Bergens Tidende – 02.01.07

DÅRLIGE SJEFER
To av fem sjefer holder ikke hva de lover, og en fjerdedel av lederne slenger dritt om de ansatte. Dårlige sjefer er den fremste grunnen til at folk bytter jobb. Det viser en undersøkelse fra Florida State University. – Man kan si at de ansatte ikke forlater jobben eller bedriften. De forlater sin sjef, sier professor Wayne Hochwarter. Over 700 arbeidstakere ble spurt om sitt forhold til sine sjefer, og ansatte som har et dårlig forhold til sine sjefer blir mer trøtte, nervøse, har større sjanse for å bli rammet av depresjon, og opplever oftere spenninger på jobben, viser studien. Hochwarter fant også at et godt arbeidsmiljø ofte oppfattes som viktigere enn høyere lønn. I tillegg viser studien at en dårlig sjef gir lavere produksjon. Fædrelandsvennen – 02.01.07
KAN SPARE MILLIARDER PÅ FYSIOTERAPI Samfunnet kan spare enorme summer på å tilby fysioterapibehandling til flere arbeidstakere med muskel- og skjelettlidelser. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning gjennomført av fysioterapeut Gunvor Hilde på oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Diagnosen muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær. Oppsummeringen viser at de som har fått fysioterapibehandling med målsetting å holde seg i arbeid, har 45 dager kortere sykefravær enn dem som ikke har fått fysioterapi. Etter ett år vil 25 prosent flere av de som har fått fysioterapibehandling være tilbake i arbeid i forhold til dem som ikke har fått slik behandling. Kvinner med kroniske, diffuse rygg- og nakkelidelser kommer dobbelt så raskt tilbake i arbeid dersom de får fysioterapibehandling. www.helserevyen – 02.01.07

ÅSLAUG HAGA REFSER KOMMUNENE
Kommunalminister Åslaug Haga (Sp) refser landets kommuner. Hun mener kommunene er for dårlige på etikk, kvalitet, sykefravær og næringsutvikling. – Jeg er rystet over historier vi har hatt i kommunal sektor det siste året, sier Åslaug Haga i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå. Kommunalministeren nevner skandalene ved vannverket på Romerike, Undervisningsbygg i Oslo og Bærum kommune. – Det er utvilsomt behov for at kommuner tar tak i egen situasjon, utvikler etiske regelverk, bruker disse regelverkene og går nøye gjennom kontrollrutiner. I tillegg må en også motivere til at varslere sier fra, mener Haga. www.byggeindustrien – 02.01.07

Personvern og cookies