Norge rundt

Tekst: Grethe Ettung (2009)

VASKERIDAMENE TAR FAGBREV

På dagtid går det for full fart på vaskeriet, mens på kveldstid går nesten hele staben på fagbrevkurs hos AOF. Noen av dem etter flere tiår som ufaglærte. De som ikke har fullført videregående skole, får utdanningen gratis. Utdanningen dreier seg blant annet om hygiene, tekstiler og vaskemidler, og bruken av dem. – Det samme skjedde i renholderfaget for noen år siden. Det vi så var at yrkesstoltheten til renholderne økte, da de fikk fagbrev. De ble dyktigere i jobben og sykefraværet gikk ned, sier Ragni Bilberg, daglig leder i AOF i Telemark.
varden.no 23.11.09

YS LANSERER ARBEIDSLIVSBAROMETER

Arbeidslivsbarometeret skal gi en oversikt over hvordan norske arbeidstakere har det på jobb. – YS Arbeidslivsbarometer er et unikt instrument for å unngå generalisering på bakgrunn av enkeltforhold. Det skal kunne brukes til å diskutere og debattere utviklingen i det norske arbeidslivet. Vi vil kunne se sammenhenger vi tidligere ikke har vært oppmerksomme på, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Dårligst ut på barometeret kommer de lavlønte helse- og omsorgsyrkene der deltidsproblematikken gir store problemer. Små deltidsstillinger gir vanskelige arbeidssituasjoner, lavere lønn og lavere pensjon.
Absentia.no 22.11.09

RENHOLDERNES DAG

Første mandag i desember er det renholdernes dag. I år falt dagen på 7. desember som er satt av for å markere, og gjøre alle oppmerksomme på, hvor viktig renholdernes arbeid er rundt om i samfunnet. Dagen markeres over hele landet. Uten renhold vil mange arbeidsplasser måtte stenge. Dette har kanskje ikke så mange tenkt over? For å vise fram renholderne og gjøre andre ansatte – og renholderne selv – bevisste på hvor viktig en renholder er, så startet Fagforbundet renholderens dag. Tradisjonen har spredd seg over hele landet.
Østlandsposten 02.12.09

JUBLER FOR BAILEYS TIL KAFFEN

Lilleborg sykehjem skal nå prøve ut den danske Lotte-modellen. Lottemodellen gir de eldre stor innflytelse på egen hverdag. De skal få leve det livet de levde før de kom på sykehjem. Man står opp og legger seg etter eget ønske. Lager seg mat når man vil. Det er alkoholservering til måltidene. Bruken av sovemedisin skal erstattes av likør og konjakk. – Vi besøkte Lottehjemmet i Danmark, og ble veldig inspirert, forteller institusjonssjef Gerd Jensen, som nå tar nye steg videre. Flere tiltak er på trappene. Beboerne kan se fram til mer indivuell tilpasning i form av musikktilbud, hjemmebakte kaker, kafébesøk, kino, bowling og lysthus.
Ostkantavisa.no 20.11.09

Personvern og cookies