Norge rundt

(2007)
MILLIONOVERSKUDD I VERDAL KOMMUNE
Verdal kommune gikk nesten 20 millioner i overskudd i fjor. Ordfører Bjørn Iversen peker blant annet på kreative løsninger innen pleie- og omsorgssektoren som en del av forklaringen. Men den store innsatsen tærer også på mange ansatte i kommunen. Lærer Liv Øverås ved Verdalsøra barneskole forteller om flere ansatte som sliter med for stort arbeidspress og elever som ikke får tilbudene de har krav på. Ordføreren har langt på vei lovet at gevinsten av den gode økonomiske styringen skal komme Verdalsøra barneskole til gode. Verdalingen – 17.02.07

BESTE ARBEIDSPLASS FOR FEDRE
Microsoft Norge AS er kåret til «Norges mest familievennlige arbeidsplass 2007» for sin satsing på fedre. Selskapet tilbyr nybakte fedre opp til seks måneders permisjon med full lønn, samt at de oppfordres til å ta lengre permisjon. Microsoft satser på mobile arbeidsverktøy som gjør det mulig å jobbe hjemmefra. -Vi tror også at vår oppmerksomhet på teknologi gjør at våre ansatte kan få jobben gjort på kortere tid, sier direktør Knut Aasrud. Det er fjerde gang Norske Kvinners Sanitetsforening deler ut «Gullriset». Prisens navn er fra den årlige fastelavnsaksjonen. Gründer – 15.02.07

BEST I OSLO PÅ SOSIALTJENESTER
Hvert år måler Oslo kommune hva brukerne av sosialtjenestene mener om servicen de får på sitt lokale kontor. NAV-kontoret i Nordre Aker ligger på toppen. En av forklaringene heter Ashis Kumar Guha. En stolt sosialsjef Liv Øien understreker at måten de ansatte jobber på står helt sentralt. – Jeg bruker humør, sier Ashis Kumar Guha, og smiler bredt. Han har alltid et våk ent øye for alt som skjer inne i lokalet, og har som mål å avverge konfrontasjoner og støy før situasjoner oppstår. Kumar Guha omtales som ekstremt kunnskapsrik, fleksibel og alltid villig til å yte det lille ekstra for dem som kommer til kontoret. Vestkanten avis – 15.02.07

VALLA-SAKEN VEKKET MOBBEOFRE
I kjølvannet av Valla-saken melder Arbeidstilsynet om økt pågang fra mobbeofre. – Flere henviser til Valla-saken når de tar kontakt. De sier gjerne at de har lest om konflikten mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen, og at de har meninger om den. Så tar de opp sin egen situasjon, sier avdelingsleder Beate Karlsen i Direktoratet for Arbeidstilsynet. Hos Arbeidstilsynets svartjeneste svarer fagfolk på spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter. I fjor mottok telefontjenesten cirka 70.000 henvendelser. Av disse omhandlet 3 prosent, det vil si 2.100 samtaler, temaet «psykososialt arbeidsmiljø». I den første uken etter at Valla-saken først ble omtalt, fikk telefontjenesten 40-50 henvendelser som dreide seg om mobbing. Hadeland.net – 15.02.07

ØKT KAMP OM ARBEIDSKRAFTEN
NAV-direktør Terje Tønnesen spår at kampen om arbeidskraften vil bli enda tøffere fremover. Satsingen blir å få flere inn eller tilbake i arbeidslivet, samt økt import av arbeidskraft. – Vi må både mobilisere og importere. Ikke enten eller, poengterer Tønnesen. Han er klar på at det finnes mye bra arbeidskraft som i dag står utenfor arbeidslivet, både blant yrkeshemmede, uføre, sykmeldte og ledige. Tallene viser at flere ikke- vestlige innvandrere er i jobb. – Det er mange høyt utdannede mennesker som går ledige. Ingeniører, leger; områder som skriker etter arbeidskraft. Hadde de vært nordmenn så hadde mange av dem med stor sannsynlighet vært i jobb. Dette er misbruk av kompetanse, og det har vi faktisk ikke råd til, sier Tønnesen. Telemarksavisa – 16.02.07

Personvern og cookies