Norge Rundt

(2007)

MANGE KOKKER – MYE GODT
Kantinepersonell fra alle kantinene ved de videregående skolene i Hedmark var denne uken samlet til inspirasjonskurs på Hamar. Målet er å innføre en mer fargerik og sunn meny ved skolekantinene slik at det blir enkelt for elevene å velge sunt. Kurset har de kantineansatte selv bedt om gjennom kantineundersøkelsen som ble gjennomført i 2006. Regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen» peker også på den nøkkelrollen som skolekantinene spiller i forhold til ungdommens m atvaner. Kantinearbeiderne Else Marie Findsrud og Nille Bergem er godt fornøyde med kurset. – Det blir selvsagt en utfordring å få ungdommen til å spise mer frukt og grønnsaker, men den utfordringen tar vi gjerne. Hedmark fylkeskommune – 14.03.07

MANGE SMÅ DRYPP GIR RESULTATER
Leiv Vidar AS, har vist at det nytter å redusere sykefraværet i kjøttindustrien. KIFF er meget imponert over de resultater Leiv Vidar kan fremvise. Fra 2004 til 2006 har de redusert sykefraværet med 67 %. Siden 2004 har sykefraværet hos Leiv Vidar falt fra 13,4 til 4,4 prosent. IA-arbeidet har litt av æren, men mest er det de små dryppene over tid som har gitt resultater. Det mener Tore Tveit, fabrikksjef, og Eva Mette Brynestad, hovedtillitsvalgt. Og dryppene er fra små forbedringer i produksjonsutstyret til enkle trivselstiltak. Kjøttindustriens fellesforening – 26.03.07

ARBEIDSTILSYNET MELDER OM PROBLEMER
Arbeidstilsynet melder at det er problemer med arbeidsmiljø og arbeidsvilkår særlig i bygge- og anleggsbransjen, men også innen landbruk, renhold, transport, hotell og restaurant, samt deler av industrien. I noen av tilfellene er bruddene svært grove, og forholdene for arbeidstakerne må karakteriseres som uverdige. Arbeidstilsynet i Oslo undersøkte 28 firmaer med utenlandske arbeidstakere i en firemånedersperiode fra slutten av september 2005. 16 av firmaene var norske. Bare sju av dem var i orden med hensyn til lønn og arbeidstid. Tre av dem er meldt til politiet for brudd på utlendingsloven, arbeidsmiljøloven og reglene for allmenngjøring av tariffavtaler. Tre andre firmaer brøt reglene for lønn og arbeidstid. Nationen – 28.03.07

1001 SKADEFRIE DØGN
Södra Cell Folla AS har en helt unik rekord i nasjonal målestokk; drift i 1001 dager og netter uten at ansatte er påført skader som har resultert i sykefravær. De ansatte og ledelsen tatt tak i HMS-utfordringene og oppnådd et resultat som det knapt finnes maken til i norsk og internasjonal prosessindustri. Adm.dir. Stein Altern berømmet de ansatte ved Folla-bedriften for engasjementet, og at de hadde maktet å oppnå resultater som man ikke ser andre steder. Han viste til at personalspørsmål og HMS-arbeidet er innarbeidet som rutine, og oppføres som første punkt ved hvert eneste møte som holdes i bedriftens regi. Trønder Avisa – 28.03.07

MED JOBBEN SOM MEDISIN
Nettbuss Drammen har hatt et fravær på opptil 20 prosent. Hittil i år ligger det på under halvparten. Årsak: Tett oppfølging. – Nedgangen skyldes teamorganiseringen vi begynte med for fire år siden, sier personalsjef i Nettbuss Drammen, Lise Raaen. I tillegg til en flatere organisasjonsstruktur, har Nettbuss Drammen konkrete tiltak å sette inn om en ansatt får problemer med psykisk lidelse. – I de tilfellene hvor vi oppdager at en ansatt sliter, takler vi dette gjennom vår sykefraværsoppfølging. Målet med oppfølgingen er å få sjåføren tilbake i jobb. Vi har gode erfaringer med å kombinere behandling og arbeid, sier personalsjefen. Drammens Tidende – 27.03.07

Personvern og cookies