Norge Rundt

(2007)

Uansett hvor kort tid du arbeider som sommervikar, har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt hvor du og arbeidsgiver blir enige om hvor mye du skal jobbe, hvor mye du skal ha i lønn og hva slags arbeid du skal utføre.

SPORSIKRING PÅ NORSKE SKIP
Alle norske skip som seiler i utenriksfart er nå pålagt å ha sporsikringssett om bord – i tilfelle drap eller andre kriminelle handlinger. Hvert år er det mellom fem og ti tilfeller av grove forbrytelser om bord på norske skip. Likpose, fingeravtrykksutstyr og et sett for å ta DNA-prøver er noe av utstyret som skal være i settet, som er laget av Kripos. Påbudet om å ha settet om bord trådte i kraft 1. mars, men er forsinket, fordi settene ikke er ferdig produsert. Det er laget nye og oppdaterte forskrifter om hvordan kapteinen skal gå fram – om de selv må etterforske saken. p4.no – 14.05.07

HELE FYLKET TRIMMER I TAKT
Hele Nord-Trøndelag trimmer – målet er å bli «Norges sprekeste fylke». – Det gis rom for at alle tilsatte kan benytte minst en halv time til fysisk aktivitet i arbeidstida, sier Anne Kathrine Solberg, rådgiver ved Nord-Trøndelag fylkeskommune. Èn gang per måned er det utdeling av et fruktfat i premie til den mest aktive trimmeren. Det er Helsedirektoratet som har tatt initiativ til aksjon 1-2-30, hvor hele befolkningen motiveres til å ta 30 minutters fysisk aktivitet daglig. Barn skal inspireres til to ganger 30 minutter daglig. Det skal gi en helsegevinst på seks år lengre levetid. Trønder Avisa – 11.05.07

SIKKERHETSSLURV PÅ MELKØYA
I en rapport Statoil har laget etter nestenulykken på Melkøya 21. mars, kommer det frem at ulykken fort kunne endt med dødsfall. Uhellet skjedde da en arbeider drev med nedrigging av stillasutstyr. En 3,5 kilo tung stillasvange falt fra 10 meters høyde. «Det har dessverre over tid vært flere tilfeller der underentreprenører eller innleid personell har vært involvert i alvorlige hendelser som følge av manglende forståelse for HMS og uheldig håndtering av risiko», skriver Statoil i rapporten. Nordlys – 11.05.07

SENIORENE STÅR PÅ
Hver tiende person over 67 år er i arbeid. I løpet av ett år har andelen i aldersgruppen 67-74 år med jobb steget kraftig, fra 6,9 prosent til 10,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Mellom fylte 67 og 70 år kan hvem som helst tjene like mye som to grunnbeløp i folketrygden, cirka 124.000 kroner, uten avkorting av pensjonen. Etter fylte 70 år kan man tjene så mye man vil, uten avkorting. – Vi vet at det er mange eldre som vil jobbe, men som trenger litt mer motivasjon, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. – Folk må ikke bli møtt med systemer som tar det for gitt at de skal gi seg med AFP når de fyller 62 år. DN.no – 11.05.07

FRUKT HINDRER IKKE SYKMELDING
Gulrøtter er ikke gulrot god nok. Det er trivsel som gjør at arbeidstakere unngår å bli sykmeldte, ikke gratis frukt og grønt, fastslår lege Geir Riise. – Trappevasken starter som vi vet alltid øverst. Det samme gjelder for arbeidsmiljøarbeidet. Ledelsen har ansvaret for at det skjer et systematisk HMS-arbeid. – Viktigst på en arbeidsplass er det at ledelsen og kollegene dine bryr seg om deg og om du gjør jobben din, understreker han. Dernest må du ha nok kunnskap til å løse oppgavene du er satt til. Trening og kosthold kan aldri erstatte god jobborganisering. Østlandsposten – 10.05.07

Personvern og cookies