Norge rundt

(2007)

Norske medier er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål. Her følger noen utdrag fra den norske medie-floraen:

MANGEL PÅ LÆRLINGER
Flere opplæringskontor på Sunnmøre melder om stor etterspørsel fra bedriftene etter lærlinger. Seksjonsleder i utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke, Anita Steinbru, tror lærlingsituasjonen i fylket vil bli ulik i de forskjellige lærefagene. – I elektrikerfaget, institusjonskokkfaget, sveisefaget og industrimekanikerfaget kan det bli mangel på lærlinger. I barne- og ungdomsarbeiderfaget, bilfaget og tømrerfaget kan det på den annen side bli mangel på læreplasser. Innen naturbruksfag og trearbeidsfag er det få som søker skoletilbud, noe som igjen gir få lærlinger. 609 av 1195 personer som har søkt læreplass i Møre og Romsdal har allerede fått kontrakt. Sunnmørsposten – 07.08.07

LEGER KRITISERER NAV
Loven som skal redusere sykefraværet i Norge, virker mot sin hensikt. Det mener leder Kristian Vetlesen i Norsk arbeidsmedisinsk forening. – Kontroll av enkeltpersoners sykefravær kan gi effekt på kort sikt, men hvis det ikke følges opp med arbeidsmiljøforbedringer og god tilrettelegging, vil sykefraværet igjen stige. Inntil halvparten av de sykmeldte oppgir at fraværet er arbeidsrelatert, viser statistikk fra SSB. Vetlesen får støtte fra seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet. – Mer enn 90 prosent av arbeidet for å få ned sykefraværet er såkalt reparasjonsarbeid rettet mot de sykmeldte. Størsteparten av ressursene burde heller brukes på å forebygge sykefraværet. www.hadeland.net – 06.08.07

NÅR HEROES BLIR SEROES
Utbrenthet kan ramme de fleste av oss, og er en tilstand som utvikler seg over tid. – Mange har jobber som gjør at man må innom utrolig mange arbeidsoppgaver hver dag. Arbeidet er blitt mer intensivt. Det krever mer av den enkelte både i form av engasjement, utdannelse og samarbeid. Derfor må folk sette sine egne grenser, sier Stig Berge Matthiesen i boka «Utbrent. Krevende jobber – gode liv?» Det er mange tiltak man kan gjøre for å forhindre denne prosessen. Det handler om å ta vare på seg selv, og ikke gi for mye av seg selv uten å få noe tilbake. Det er viktig å sette grenser, markere dem og verne om dem. Trønder Avisa – 03.08.07

KARITA LOVER FORBUD
Likestillingsminister Karita Bekkemellem lover at det skal bli forbudt å spørre om graviditet under et jobbintervju. – Det er tydelig at lovverket ikke beskytter gravide godt nok. Jeg vil så fort som mulig ta initiativ i regjeringen for å hindre arbeidsgivere i å spørre om om graviditet under jobbintervju, sier Bekkemellem til VG. For å kunne forby slike spørsmål må det til en endring i Arbeidsmiljøloven. Denne loven har fra før forbud mot spørsmål om politisk syn og seksuell legning. I juli neste år skal det legges frem en rapport som viser omfanget av diskriminering og i hvilke situasjoner det skjer. Bekkemellem vil se på lovverket samtidig med denne kartleggingen. Forbruker.no – 02.08.07

SKRYT FRA POLITIET
Bedriftene Westcon, Fatland og Aker Kværner får skryt fra politiet fordi de er flinke til å informere utenlandske arbeidere om norske regelverk. Amram Hadida, nestleder i Verkstedklubben på Aker Kværner Stord, mener informasjon er avgjørende. Brosjyrer på polsk og russisk forteller om alkoholreglement, og bøter for ordensforstyrrelser. – Me har lagt ned ein formidabel innsats for å informera austeuropearane om både HMS, og skikk og bruk her på Stord, sier han, og har kun gode erfaringer å vise til. Samtidig forsøker bedriften å integrere arbeiderne i samfunnet, og oppfordrer dem blant annet til å benytte seg av bedriftshyttene. Haugesunds Avis – 27.07.07

Personvern og cookies