Norge Rundt

(2007)
Norske medier er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål. Her følger noen utdrag fra den norske medie-floraen:
Dårlig vann gjør folk syke. Tall fra Folkehelsa og Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, viser at dårlig vannkvalitet gir mellom 100 000 og 300 000 sykedager i året. I tillegg ser en utbrudd av sykdom i befolkningen på grunn av dårlig kvalitet på drikkevannet, melder NRK-Nordland. Seksjonsleder Helge Liltvedt ved Niva sier at drikkevannet i Norge ikke er så godt som en har trodd. Brønnøysunds Avis 23.10.07 Melding til Mona: Nettsiden som benyttes som illustrasjon finner du her: http://www.oa.no/nyheter/valdres/article3067079.ece Opplysningen 1881 på Fagernes feirer 25 år. Bedriften teller 110 personer fordelt på 65 årsverk, og har de siste årene blitt rangert på topp av de sju 1881-avdelingene i landet. Oppland Arbeiderblad 18.10.07

DÅRLIG VANN GIR SYKEFRAVÆR

HVER TIENDE MOTTAR UFØRETRYGD
Hver tiende person i yrkesaktiv alder i Møre og Romsdal mottar nå uføreytelser. Antallet vokser stadig. Den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) vil styrke satsningen på et mer inkluderende arbeidsliv. Ved å samle de tilgjenglige virkemidlene, bedres mulighetene til å gi brukerne et mer helhetlig tilbud. De nye NAV-kontorene, som etableres fra oktober og frem til 2010, vil jobbe med dette over tid. Alle parter må inn med forsterket innsats for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet. Dette gjelder både arbeidsgiverne, legene og myndighetene, heter det i pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal. Tidens krav 23.10.07

SKOLE FULL AV FUKT OG MUGG
Det er massiv vekst av muggsopp i flere rom på Kirkevoll skole i Våle, viser ferske prøver. Nå forlanger de ansatte å få vite om de jobber på en helsefarlig arbeidsplass. Omfattende fuktproblemer, både i tak og på bakkeplan, har ført til at soppen har fått gode groforhold. Eksperter har slått fast at det er mugg-soppverdier langt over det akseptable flere steder i skolebygningene. Over halvparten av de ansatte sier at de har daglige plager på jobb, som hodepine, svie i øynene og tørr hud. Sykefraværet de siste årene har vært så høyt som 10 prosent, og jeg ser ikke bort fra at inneklimaet er én av årsakene, sier verneombud Vidar Bugge-Hansen. Tønsbergs Blad 22.10.07

POLITIET MÅ HVILE – KAN IKKE RYKKE UT
Politiets nye hvilebestemmelser gjør bemanningssituasjonen verre enn noe gang. Visse steder kan utrykning ta flere timer, hvis politiet i det hele tatt kommer. En innskjerping av arbeidstidsbestemmelsene for politifolk ifra 1. juni i år, gjør at tjenestemenn ikke kan beordres på oppdrag på samme måte som før. Dermed er en allerede vanskelig bemanningssituasjon blitt enda verre. Arbeidsmiljøloven krever minst 11 timer sammenhengende fri mellom to arbeidsøkter. Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet er enige om en midlertidig avtale som kutter denne fritiden ned til åtte timer, og i særlig spesielle tilfeller også utkalling før åtte timer er gått. Arbeidstidsbegrensningene har synliggjort behovet for flere folk, ifølge Audun Valstad, leder for Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag. Adresseavisen 19.10.07

Personvern og cookies