Norge Rundt

BE OM LIKELØNNSRAPPORT
– Det kan være mye å hente på å be kommunene om å avgi full likestillingsrapport, mener Claus Jervell, jurist hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). – For fagforeninger og tillitsvalgte ute i kommunene, kan det være gode argumenter i å be om en likestillingsrapport. Vi jobber med et forslag til en ny standard for rapportering, sier Jervell. LDO forventer nå en økning av likelønnssaker. I slutten av mars ga LDO to avdelingssykepleiere i Harstad medhold i at kommunen bryter loven når den lønner sykepleierne lavere enn fire avdelingsingeniører i samme virksomhet. sykepleien.no 01.04.08

ØKER FARTEN PÅ LIVBÅTARBEIDET
Oljeindustriens Landsforening (OLF) sitt livbåtprosjekt ble startet høsten 2005 etter at det ble oppdaget alvorlige svakheter ved en type frittfall-livbåt på Veslefrikk-feltet. Høsten 2007 ble det også bestemt at de konvensjonelle livbåtene (lårelivbåtene) skulle undersøkes nærmere. For å få fortgang i arbeidet med de konvensjonelle livbåtene, blir det opprettet et eget prosjekt i regi av Norges Rederiforbund i samarbeid med OLF for å forbedre livbåtene på norsk sokkel. Ny teknikk 01.04.08

SIER OPP 62-ÅRINGER
Nye Kystlink AS i Langesund har sagt opp to fast ansatt seilende medarbeidere fordi de er 62 år. De to har fått tilbud om ansettelse på kontrakt. Fellesforbundet for Sjøfolk varsler rettssak, ifølge Telemarksavisa. Direktør Jarle Dragsten sier på sin side til TA at dette er en politikk alle større rederier fører når det gjelder eldre sjøfolk. Fellesforbundet for Sjøfolk i Bergen vil ha bort sjømannsloven og la Arbeidsmiljøloven (AML) bestemme. Ifølge AML kan folk stå i jobb til de er 70. Forbundet vil nå prøve Nye Kystlinks oppsigelser rettslig. Næringsavisen Vestfold – Buskerud – Telemark 02.04.08

VARSLER TILSYN I BARNEVERNTJENESTEN
Arbeidstilsynet vil i løpet av 2008 gjennomføre flere tilsynsbesøk i den vesterålske barnevernstjenesten. Arbeidstilsynet Nord-Norge har valgt å sette et spesifikt fokus på psykiske belastninger forårsaket av vold og trusler. Begrunnelsen for dette er at vold og trusler i stadig større grad oppleves som et problem for ansatte i en del utsatte bransjer, noe som kan føre til store helseproblemer hos den enkelte arbeidstaker. Vesterålen Online 02.04.08

Personvern og cookies