Norge Rundt

(2008)

VIL ANMELDE SKOLE-NORGE
Nesten halvparten av skolene i Norge bryter elevenes arbeidsmiljølov. Skolen er i fysisk forfall, men både regjeringen og kommunene overser problemet, mener Elevorganisasjonen. Nå varsler de sak mot begge parter hvis det ikke kommer mer penger i høst. Elevene er lei av å bli systematisk oversett og opplever en fullstendig svikt i deres egen rettssikkerhet. – I arbeidslivet er det ikke rom for å overse arbeidsmiljøloven til de ansatte, men i skolen har den tydeligvis ingenting å si, sier leder av Elevorganisasjonen, Håvard Vederhus, i en pressemelding. Tidsskriftet Utdanning 04.08.08

FRA BIL TIL SYKKEL
Hjemmesykepleierne i omsorgssektoren i Steinkjer kommune sykler nå til de eldre framfor å bruke bil. Enhetsleder Iren Hovstein Haugen i Sentrum bistand og omsorg forteller at bakgrunnen for innkjøpet av foreløpig to sykler er at det kom et rundskriv om at det gikk an å søke om penger til innkjøp av sykler for bruk i forbindelse med arbeid i kommunen. Enheten søkte og fikk innvilget innkjøp av to sykler for til sammen 10.000 kroner. – Dette er mer et trivselstiltak enn et tiltak for å spare penger. Dessuten får våre hjemmesykepleiere bedre helse av å bruke syklene, sier Hovstein Haugen. Trønder Avisa 06.08.08

BLIR SYK AV FJØSLUFTA
Ti år etter at Ola Fiskvik (36) tok over slektsgården på Skatval tvang astma- og allergiplagene ham til å selge kyrne. Tall fra Landbrukets HMS-tjeneste viser at så mange som 18 prosent av norske husdyrprodusenter kan være plaget av ulike former for luftveisproblemer. – Problemet er støv og gass i lufta, fra dyr, fôr, strø og gjødsel. Gassen påvirker ofte lungene slik at de som puster inn drar støvet lenger ned i lungene, sier Fiskvik. Rådene han gir andre er i så stor grad som mulig å unngå støv ved å jobbe fornuftig og ha godt renhold. Adressa 07.08.08

NYE KRAV TIL INNLEIEFIRMAER
– Fellesforbundet er fornøyd både med registreringsplikten og at alle utenlandske bemanningsselskap skal ha en person med juridisk bakgrunn bosatt i Norge, sier rådgiver Norvald Mo i Fellesforbundet. Selskap som ønsker å drive som bemanningsforetak i Norge, vil få en meldeplikt til Arbeidstilsynet. I tillegg må foretaket være registrert i Enhetsregisteret og hos skatteetaten. Innføringen av en meldeplikt vil gi Arbeidstilsynet lettere tilgang til informasjon om bemanningsforetakene, noe som vil lette tilsynet og kontrollen med foretakene. LO-Aktuelt 07.08.08

Personvern og cookies