Norge Rundt

(2008)
KOMMUNEANSATTE KAN FÅ RØYKEFORBUD
Stavanger kommune vurderer å innføre røykeforbud i arbeidstiden innen utgangen av neste år. Det kan også bli forbudt å «fyre opp» utenfor alle kommunale bygg. Ifølge forslaget har ingen kommunalt ansatte lov til å ta seg en blås i arbeidstiden, om de så jobber i en veigrøft eller i en park. – Røykeforbudet er et forslag som skal diskuteres i kommunens forskjellige arbeidsutvalg, understreker personal- og organisasjonsdirektør Olve Molvik i Stavanger kommune, som mener tiltaket vil gjøre godt for de ansattes helse, i tillegg til at publikum vil sette pris på å bli betjent av en kommuneansatt som ikke lukter røyk. Aftenbladet.no 22.09.08

ØKT SYKEFRAVÆR BLANT PSYKISK SYKE
Sykefraværet i Troms øker, og størst er økningen blant arbeidstakere med psykiske lidelser. Det til tross for at NAV tidligere i år iverksatte et prosjekt for å få flere i denne gruppen ut i arbeidslivet.- Vi ser at det er en stor mangel på kunnskap rundt hvordan man skal håndtere mennesker med psykiske problemer. Vi ønsker å gjøre dette til et tema som folk tør å snakke om på arbeidsplassen, sier Lene Lundberg, kommunikasjonsrådgiver i NAV. Nå lover NAV tettere oppfølging av virksomheter som har ansatte med symptomer på angst og depresjoner. radiotromso.no 24.09.08

SJENERENDE LUKT OG UHYGIENISK
Kommunalsjef for helse i Levanger kommune, Øystein Sende, ønsker en debatt omkring snus- og tobakksbruk i det offentlige. Levanger var landets første til å innføre et kommunalt forbud mot røyking. Kommunalsjef Sende, sier at han nå ønsker en diskusjon rundt bruken av snus og skrå med henblikk på eventuelle fremtidige forbudsambisjoner. – Jeg har ikke sagt at vi har et forslag til vedtak, eller at vi vurderer et forbud, men fire år etter at vi var først i landet med kommunalt røykeforbud er dette et bidrag til å skape debatt rundt snus og annen tobakk, sier han. Adressa 25.09.08

ANSATTE SAMLER INN PENGER
Gjennom en årrekke har ansatte ved Nordtun HelseRehab samlet inn penger til nødvendig utstyr ved institusjonen. Gjennom basarer har de blant annet anskaffet flammehemmende gardiner, nye møbler, madrasser og ulike hjelpemidler. – De ansattes bidrag har veldig stor betydning, og gjør at bedriften klarer å beholde det høye nivået på bygninger, inventar og utstyr, sier daglig leder Arvid Reindal. – At alle bidrar sier også noe om samholdet blant de ansatte og at dette er folk som er glad i arbeidsplassen sin, legger han til. Avisa Nordland 26.09.08

Personvern og cookies