Norge er FOU-jumbo

Tekst: Morten Dahl (2000)

Norge inntar jumboplass når det gjelder offentlige bidrag til forskning og utvikling (FOU) i næringslivet. Det viser en ny rapport fra den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen UNICE.

Ikke bare er norske myndigheter dårlig på å bevilge FOU-midler, men har også dårligere skatteinsentiver enn andre land.

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som refererer til UNICE-undersøkelsen, som ikke kan være særlig lystig lesning verken for næringslivsforskere eller næringslivsledere. Mens amerikanske myndigheter bidrar med 14,5 prosent av FOU-midlene og EU-systemet med i snitt ni prosent, utgjør andelen i Norge bare fire prosent. Dette fører til at innovasjonene i Norge er svært lav, og lavere enn de fleste land i Europa. I rapporten pekes det blant annet på at Norge må gjøre det lettere å kommersialisere forskningsresultatene fra universiteter og høyskoler. Videre hevdes det at den skattemessige behandlingen av FOU-invsteringer er mindre gunstig i Norge enn i de andre europeiske land og i USA.

Norge kommer også dårlig ut når det gjelder investeringer til IKT (informasjons og kommunikasjonsteknologi), og ligger under EU-gjennomsnittet på dette feltet. Våre nordiske EU-naboer Finland, Sverige og Danmark investerer mer i IKT enn det som gjøres her i landet, viser UNICE-undersøkelsen.

Personvern og cookies