Norge er dårlig på pasientsikkerhet

Tekst: Grethe Ettung (2010)

I en ny internasjonal undersøkelse skårer Norge lavt på helsetjenester. 

I Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land, ble folk spurt om hvor godt de mener helsetjenesten fungerer, og besvarelsene viser at Norge skårer dårligere enn gjennomsnittet på pasientsikkerhet. Det melder forskning.no.

Dårlig pasientsikkerhet
Et hovedfunn for Norge er at pasientsikkerheten slik pasientene opplever den, er dårligere enn snittet for alle de ti andre landene som er med i undersøkelsen.
Omtrent 16 prosent av utvalget i Norge har opplevd én eller flere av disse feilene: å ha fått feil medisin eller dose og feil i medisinsk behandling eller pleie.
For de andre landene er gjennomsnittet 10 prosent.

De fleste feilene skjer utenfor sykehus
I Norge rapporterer ni prosent at de har opplevd forsinket beskjed om unormale prøveresultater, mot gjennomsnittlig fem prosent for de europeiske deltakerlandene.
Når det gjelder det å bli fulgt opp som pasient og bli informert om resultatet av disse prøvene, kommer også Norge dårligere ut. Her svarer 53 prosent at de alltid og 16 prosent at de ofte ble fulgt opp i Norge, mot 77 prosent alltid og 11 prosent ofte i USA.
Undersøkelsen viser at de fleste feilene med forsinket beskjed om unormale prøveresultater eller feilaktig resultat skjer i sammenhenger utenfor sykehus.

Pasientenes faste legekontor
Norge har også dårligere resultater enn snittet for de andre landene når det gjelder medisinoppfølging ved pasientenes faste legekontor.
Langt mindre andeler i Norge rapporterer at fastlegekontoret har:
•Gjennomgått medisinlisten sammen med pasienten
•Forklart mulige bivirkninger av medisinene
•Gitt pasientene en liste over de reseptbelagte medisinene deres

 

Les merher

Personvern og cookies