Nordmenn trives best på jobb

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Nordmenn og dansker er de mest fornøyde arbeidstakerne i Europa. Dette går frem av en undersøkelse foretatt av EU-instituttet Eurofound, som jevnlig lager en rapport over arbeidsforhold i Europa. 
Arbeidstakerne i Europa trives stort sett godt i jobben sin. Over 80 prosent er godt fornøyd eller fornøyd med arbeidsforholdene. Etter Norge og Danmark med over 90 prosent som er fornøyd, kommer England hakk i hel fulgt av Sveits. Tyrkia ligger på bunnen. Undersøkelsen, European Working Conditions Survey, omfatter 31 europeiske land, alle EU- og søkerlandene, samt Norge og Sveits.

Balanse jobb-fritid
Tar vi også med balansen mellom arbeid og fritid, kommer Norge helt på topp tett fulgt av land som Østerrike, Danmark og Sveits. Arbeidstakere i Hellas og Tyrkia er mest misfornøyde. Flere enn 80 prosent av arbeidstakerne i deltakerland­ene mener de har god balanse mellom arbeid og fritid. Men tallene viser at dette i ganske stor grad er avhengig av lengden på arbeidstiden. Halvparten av dem som jobber mer enn 48 timer i uka synes de har et misforhold. Dette kan være en årsak til at Norge skårer så høyt. En svært stor andel kvinner i Norge er i arbeid i forhold til kvinner i andre land, og mange av dem jobber deltid. Det viser seg at menn er mer misfornøyde enn kvinner.

Økt arbeidsintensitet
Tilfredshet med jobben henger sammen med følelsen av samhørighet på arbeidsplassen, at innsatsen blir satt pris på, at arbeidstakeren mestrer arbeidet, at det byr på utfordringer uten økt tidspress og intensitet, mulighet til å utvikle seg, karri­eremuligheter og at det er god balanse mellom arbeid, familieliv og fritid. Eurofounds undersøkelse viser også at arbeidsintensiteten har økt de siste årene. I 1990 rapporterte 19 prosent at de måtte arbeide i et høyt tempo hele arbeidstiden. Denne andelen økte til 26 prosent i 2005.

Personvern og cookies