Nordlaks A/S

Tekst: Helge Fagerlie Nilsen (2002)

 

– For å følge regelverket til Fiskeridirektoratet er det brukt rustfritt stål i maskiner og utstyr, og materialer som gir glatte og harde overflater. Vi må holde kjølekjeden intakt, og dette gir lave arbeidstemperaturer i lokalene, sier kvalitetsleder Thina Kobberstad i Nordlaks Produkter A/S.

Lavtemperatur
De norske og internasjonale kravene til hygiene i produksjonslokalene er fastsatt i forskrifter, som ikke kan fravikes. Industrien mener disse kravene i mange tilfeller kan bety kroken på døra for bedrifter som holder til i gamle og nedslitte lokaler, da en opprustning vil bli for kostbar å gjennomføre. Thina Kobberstad kan ikke si sikkert at lovverket er blitt strengere, men ser klart at det kan ligge en motsetning mellom disse kravene og bestemmelser i lovverket som skal gi et bedre arbeidsmiljø.
Støy og vibrasjoner
Nordlaks A/S ble etablert i april 1989. Budsjettert omsetning for konsernet er 200 millioner kroner. I fjor investerte konsernet rundt 60 millioner kroner i ny fabrikk for produksjon av produkter av laks, og 15 millioner i oppgradering og utbygging av eksisterende slakteri for laks. Dette har resultert i nær 40 nye arbeidsplasser. Thina Kobberstad understreker at motsetningene som kan ligge i lovverket generelt gjelder hele industrien, og ikke Nordlaks spesielt. Et eksempel på hvordan motsetningen kan slå ut er at bruk av stål og betong gir glatte og harde overflater, som igjen øker støyen. Det finnes regler for hvor mye støy som er tillatt. Mer støy kan føre til mer vibrasjoner.

Personlig verneutstyr
For å dempe og hindre plager og sykdom har Nordlaks satt i gang en rekke arbeidsmiljøtiltak. Ansatte i produksjonen anbefales sterkt å bruke alt tilgjengelig verneutstyr. For eksempel må alle som bruker kniv ha på vernehanske. De som ønsker det, får hørselvern. Gelesåler i støvlene, som demper belastningen ved å stå lenge på det harde gulvet, er et annet hjelpemiddel. Ved arbeidsbenkene legges det ut gummimatter, som har samme effekt. Det er også innført en ordning med rullering av arbeidsoppgavene. Regulerbare plattformer er en god ergonomisk løsning, og for å unngå belastningsskader og tunge løft er det installert ulike løfteanordninger. For å hindre klem og kuttskader er det sikkerhetssoner rundt maskinene, og på disse er det montert brytere og bøyler for nødstopp. For å få en bedre arbeidstemperatur og hindre at noen sklir, skal det ikke finnes vannsøl på gulvet. – God opplæring er viktig, og generelt er de ansatte bevisste på å bruke verneutstyr, sier Thina Kobberstad.

Personvern og cookies