Nordisk truckaksjon

(2002)

I forbindelse med nordisk truckaksjon i fjor ble totalt 762 virksomheter over hele Norden besøkt. Resultatene viser at det er mange felter å jobbe videre på i alle land. Men det som først og fremst peker seg ut er en risikovurdering av farlige forhold ved arbeid med gaffeltruck. Etter en slik vurdering vil virksomhetene selv være i stand til å identifisere risiko, slik som manglende trafikkorganisering, arbeidsprosedyrer, kontroll og vedlikehold. Aksjonen besto av en informasjonsdel om ulykkesforebyggende arbeid, og en inspeksjon av to trucker i hver virksomhet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker fikk informasjon og ble intervjuet etter en tilnærmet lik sjekkliste. Arbeidstilsynet er godt fornøyd med samarbeidet og denne måten å jobbe på når det gjelder ulykkesforebygging og arbeidsmiljøsatsning.

Personvern og cookies