Noen nye bøker som delvis omhandler arbeidsmiljø:

(2005)

– Relasjonsmestrere – Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Knut Fossestøl m.fl. Gyldendal Akademisk. – Samfunnssikkerhet. Terje Aven m.fl. Universitetsforlaget. – Forhandlinger – En innføring. Ole I. Iversen. Gyldendal Arbeidsliv. – På tampen – Funksjonshemning og barrierer i arbeidslivet. Janicke Kilian. Forlaget Aldring og helse. – Inkluderingsledelse – utnyttelse av mangfold i arbeidslivet. Søren Brandi m.fl. Universitetsforlaget. – Nedbemanning og sluttpakker – En praktisk håndbok. Nicolay Skarning. Universitetsforlaget. – På randen av ledelse – En veiviser i førstegangsledelse. Frode H. Haaland og Frode Dale. Gyldendal Akademisk.

Personvern og cookies