– Noen må lære av dette

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Klubbleder Geir Tråholt og Sven-Erik Blidberg lister opp en rekke forholdsregler som kunne ha forhindret denne ulykken og mange tilsvarende hvis de hadde blitt fulgt. 

– Det viktigste er å følge regler og rutiner for truckkjøring. Sjåføren som brukte trucken som kjørte på Sven-Erik, hadde ikke gyldig førerbevis for truck. Likevel hadde han fått utlevert nøkkel av ansvarlig formann. Klubblederen peker på tidspress, mas og under­bemanning som en underliggende årsak til mange ulykker med truck. Lastebilsjåfører laster varer selv på bilen i stedet for å vente på at en terminalarbeider med truckførerbevis har tid til å gjøre jobben. Verne­­­tjenesten og de tillitsvalgte har i mange år etterlyst merking av gangvei langs truckgata, dette er også lovfestet i forskrift. Det er nå bestemt at dette skal påbegynnes i august 2006. Blidberg ble påkjørt av en truck som rygget, den gang var det ingen varsling på trucken som kunne gjøre andre oppmerksomme på at det kom en ryggende truck. Det er nå montert roterende varsellys på truckene, et tiltak som fungerer ganske bra. Men det hadde vært enda bedre hvis det også hadde blitt montert varsellyd. Men selv om arbeidsgiver har hovedansvaret for sikkerheten på terminalen, har de ansatte også et ansvar, mener de to. Bevisstheten om risikoen for ulykker må bli bedre, ikke minst blant truckførerne. – En ulykke skjer så fort. Jeg vet at jeg ikke hadde noen skyld i at jeg ble overkjørt da jeg skulle gå fra en sone på terminalen til en annen, men jeg tenkte nok som mange andre, slikt hender ikke meg, sier Sven-Erik Blidberg.

Bruk verneutstyr
Blidberg vil også så sterkt han kan, fremheve betydningen av å bruke verneutstyret. Fordi han selv brukte vernesko, ble ikke foten ødelagt. Hadde trucken stoppet der, hadde han kanskje reddet leggen som ble delvis knust. – Hvis jeg ikke hadde brukt verneutstyret, hadde jeg også fått et annet problem. Jeg hadde fått mindre erstatning, i verste fall ingen erstatning i det hele tatt. Blidberg og kollega Tråholt vil ha fokus på denne saken fordi mange kan lære noe av det som har skjedd. Sven-Erik Blidberg har laget en power-point presentasjon i forbindelse med ulykken som han allerede har brukt på en verneom­budskonferanse. – Arbeidsgiverne tar ikke sikkerheten alvorlig nok, det er stadig nye ulykker med truck på forskjellige arbeidssteder. Da skjer vel det samme som hos oss etter ulykken, det er stor fokus på sikkerhet og regelverk i noen uker, så er alt som før etterpå, påpeker Tråholt. Samme uke som bladet Arbeidsmiljø intervjuet Blidberg og Tråholt skjedde det en stygg truckulykke i Drammen der en arbeidstaker ble påført klemskader. To dager senere havnet en 17 år gammel gutt på sykehus i Hammerfest med brukket bein etter at han hadde veltet med truck like ved arbeidsplassen sin. 17-åringen hadde ikke truckførerbevis!

Personvern og cookies