Nils Erik Saugestad

Tekst: Grethe Ettung (2006)
 Nils Erik Sugestad, direktør ved Arbeidsmiljøsenteret fra 1992 til 1998.
– Hva var de viktigste arbeidsoppgavene for Arbeidsmiljøsenteret i din tid som leder?
– Internkontroll, og det å sette ytterligere fokus på den, var et sentralt tema for Arbeidsmiljøsenteret i min tid, sier tidligere direktør Nils Erik Saugestad. Da jeg overtok direktørstolen på høstparten i 1992, arbeidet senteret i tillegg mye med kartlegging av arbeidsmiljøet, både det psykososiale og det rent fysiske. Senterets inntjening var basert på medlemskontingenten og et tilskudd fra departementet. Dette var imidlertid ikke nok. Vi måtte tjene penger. Dette opptok meg mye, og vi valgte å satse ytterligere på kurs- og forlagsvirksomheten. Det å vitalisere forlagsvirksomheten, er noe jeg ser tilbake på med glede. I tillegg hadde vi Arbeidsmiljøkongressen, den bidro sterkt til at skuta bar.

– Hva vil du si om utviklingen i arbeidslivet i løpet av disse årene?
– Den virkeligheten vi opplever i tilknytning til dagens arbeidsliv og ivaretakelsen av de ansatte, er ikke mye annerledes enn den var på nitti-tallet. Arbeidsmiljøloven er like aktuell. Min visjon for Arbeidsmiljøsenteret var at vi skulle inneha en mer sentral posisjon. Jeg så det ikke som noe pre å være dominert av store tunge organisasjoner som LO og NHO. I den sammenheng har jeg lyst til å trekke fram logoen til senteret. Jeg var med på og hadde ansvaret for endringen av det visuelle uttrykket: fra å benytte initialene AMS til å bli Arbeidsmiljøsenteret. Jeg synes vi oppnådde en lett og elegant logo.

– Har du fulgt med på hva som skjer i Arbeidsmiljøsenteret nå?
– Nei, ikke jevnlig dessverre. Jeg går inn på nettet til tider, og jeg tar en titt i bladet, forteller Saugestad. Han er for øvrig er en aktiv pensjonist, levende opptatt av Redningsselskapet og arbeidet med å organisere et sjøredningskorps i østfoldregionen.

Personvern og cookies