NHO til kamp mot mytene

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

-Vi har hele tiden hatt tro på IA-avtalen, den troen er ikke blitt mindre i det siste, sier medisinsk fagsjef Magnar Kleiven i NHO. Han viser til at de statlige virkemidlene ikke kom i gang før første juli og deretter har arbeidslivet hatt sommerferie. Likevel er 12,5 prosent av samtlige arbeidstakere her i landet omfattet av en IA-avtale.

– Dette synes vi er et svært bra resultat, den korte virketiden tatt i betraktning. Og nå setter vi fokus på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, vi vil ha en best mulig dialog mellom partene på dette området. Vi vil fokusere på funksjon hos arbeidstakerne, ikke sykdom og dysfunksjon. I tillegg vil vi avlive en del myter.

Myter om fravær
I omtalen av avtalen er det blitt lagt vekt på at sykefraværet foreløpig ikke ser ut til å gå ned, snarere tvert om, men det overrasker overhodet ikke Kleiven. Han venter ingen nedgang før virkemidlene for avtalen har fått tid til å fungere. NHO er opptatt av å imøtegå en del myter som har festnet seg i mange medlemsbedrifter når det gjelder avtalen om det inkluderende arbeidslivet. – Vi møter en del motstand på grunn av disse mytene. En av dem er at korttidsfraværet vil øke når virksomhetene innfører rett til utvidet egenmelding, de er redd for misbruk. Vi er nå i ferd med å samle inn dokumentasjon som viser at resultatet blir det motsatte og kan legge frem tall som viser det. Erfaringen fra bedrifter som har innført ordningen viser at sykefraværet går ned når arbeidstakerne selv kan ta ansvar for sykemeldingen i inntil 8 dager av gangen med til sammen 24 fraværsdager pr år. I tillegg må arbeidstakeren avgi en egenerklæring om funksjonsevne i jobben i løpet av sykemeldingsperioden. Det fungerer både som en sikkerhet mot misbruk og en invitasjon til samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Inkludering
En annen myte NHO vil gå løs på er forestillingen om at det ikke lar seg gjøre å inkludere personer med redusert arbeidsevne samt holde på den eldre arbeidskraften og samtidig få ned sykefraværet. – Det handler om å legge forholdene til rette for denne arbeidskraften slik at de kan fortsette i arbeidslivet med de eventuelle plagene de har. En ting er plager og sykdom, noe annet er fravær. Med en god tilrettelegging vil de fleste ha et bedre liv som arbeidstakere enn som langtidssykmeldte eller trygdede. Det er ikke disse gruppene som drar sykefraværet opp, men de sterke gruppene av arbeidstakere mellom 30 og 50 år, sier Kleiven. NHO er nå i ferd med å legge frem en rapport som viser at det er godt mulig å ha et inkluderende arbeidsliv og samtidig få ned sykefraværet. Næringslivets Hovedorganisasjon kommer til å intensivere arbeidet med dette overfor sine egne medlemsbedrifter i tiden fremover.

Personvern og cookies