NHO må stoppe støtte til forskning

Tekst: Turid Børtnes (2002)
NHOs Arbeidsmiljøfond, som gjennom mange år har vært den største enkeltbidragsyteren til arbeidsmiljøforskning her i landet, må nå midlertidig stoppe sin pengestøtte til slik forskning. Årsaken er manglende utbytte av fondets pengeplasseringer på grunn av utviklingen innen aksje- og obligasjonsmarkedet.
– NHO brukte nærmere 45 millioner kroner til forskjellige tiltak på arbeidsmiljøområdet i 2001, hvorav ca 34 millioner gikk til forsknings- og utviklingsprosjekter, opplyser rådgiver Siri Møllerud i NHO. Hun forteller at Arbeidsmiljøfondet må tilpasse seg den økonomiske situasjonen som har oppstått. Det var ingen avkastning på fondets kapital i 2001 og 2002. Det kan derfor ikke deles ut midler til prosjektstøtte neste år. – Dette gjør vi også for å posisjonere oss med tanke på fremtiden. NHO ønsker å kunne fortsette med å støtte opp om forskning og utvikling på arbeidsmiljøområdet. For 2002 ble det satt av 31 millioner kroner til utviklings- og forskningsprosjekt, men allerede i mai i år ble dette redusert til ca 35 prosent på grunn av den økonomiske situasjonen.

På banen senere
– En reduksjon på 30 til 35 millioner kroner er svært mye, hva vil skje med NHOs Arbeidsmiljøfond de kommende årene? – Det er det alt for tidlig å si noe om nå, det er situasjonen for neste år som har vært oppe til behandling i utvalget for Arbeidsmiljøfondet og NHOs arbeidsutvalg. Tiltaket vi nå setter i verk er for å legge et grunnlag for et Arbeidsmiljøfond i fremtiden. – NHO har vært en stor aktør i finansieringen av den frie og uavhengige arbeidsmiljøforskningen her i landet, kommer dere til å komme med noe innspill overfor myndighetene etter den situasjonen som nå har oppstått? – Det gjør vi neppe. NHO har allerede informert sine kontakter i norske forskningsmiljøer, medlemsvirksomheter, bransje- og regionforeninger og tilsvarende om situasjonen for neste år.

Personvern og cookies