Nettverk for ledere

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Nina Berg, seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret, tilbyr ledere i HSH-virksomheter en effektiv læringsarena.
Arbeids- og interesseorganisasjonen HSH vil danne profesjonelle nettverk for ledere og ansatte i sine medlemsvirksomheter. Nina Berg er hyret inn som leder for nettverkene som er under etablering i Bergen. – Bergen, med sin lange kultur innenfor handel og entreprenørskap, er en spennende by å etablere nettverk i, sier administrerende Vibeke Madsen til Bergens­avisen. Interessen fra næringslivet i byen skal ha vært stor og foreløpig er det etablert to nettverk.

Ensom rolle
Å være øverste leder innebærer ofte en noe ensom rolle ved at man i det daglige ikke har noen å diskutere problemstillinger med. Et nettverk for øverste leder i mindre virksomheter er ment nettopp for å etablere kontakter med likesinnede, slik at man skaper et forum for erfaringsutveksling, kompetansebygging og diskusjon. Nettverk HSH er et tilbud til ledere for å skape en effektiv læringsarena hvor det blir fokusert på emner som opptar deltakerne. Målet er at ny innsikt raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet. – Det var god stemning, og lederne i gruppen bød på seg selv. Det er sånn det skal være, oppsummerte Berg etter første samling.

Personvern og cookies