Nettsted for innvandrere

Tekst: Grethe Ettung (2007)

Arbeidssøkere med innvandrer- og minoritetsbakgrunn er målgruppen til nettstedet inkludi.no.

– Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge. Samtidig er det mange med innvandrerbakgrunn som sliter med å skaffe seg jobb, eller må ta til takke med stillinger som de er overkvalifiserte for. Vi har hatt stor pågang i de fem månedene vi har eksistert. Nesten halvparten av de registrerte er kvinner, sier daglig leder Raja S. Amin. De fleste registrerer seg via e-post. Når de legger inn CV’en sin, aktiveres en jobbagent. Hver gang det dukker opp en stilling som passer vedkommendes profil, får de beskjed via e-post. Amin opplyser at også mange skoleungdommer og studenter kontakter inkludi.no for å skaffe seg arbeid ved siden av studiene.

Mangfold og integrering
Arbeidsgivere som er opptatt av mangfold og integrering, og som er på jakt etter arbeidssøkere med bestemte kvalifikasjoner, henvender seg til inkludi.no. – Da går vi igjennom CV-basen vår og formidler kontakt mellom bedriften og egnede jobbsøkere, sier Amin. Han har daglig kontakt med ulike arbeidsgivere for å gjøre avtaler om å legge ut stillingsannonser på nettsidene samt linker til deres hjemmesider.

Toll annonserer
Tollvesenet er en av flere etater og bedrifter som annonserer på inkludi.no. – Vi ønsker å tiltrekke oss søkere med minoritetsbakgrunn, bekrefter seniorrådgiver Dyveke Hamza i Toll- og avgiftsdirektoratet. Hun understreker at Tollves­e­net tar sikte på å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. – I og med at dette er et nytt nettsted, er det litt tidlig å si noe om resultatene av annonseringen, men vi tror at inkludi.no vil bidra til å at flere med innvandrerbakgrunn vil søke på stillinger hos oss, sier Dyveke Hamza.

Personvern og cookies