Nettside for flerkulturelt arbeidsliv

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Nettsiden www.mangfolds­por­­talen.no handler om hvorfor det er nødvendig og positivt å gjøre døren høy og porten vid inn til norske arbeidsplasser, og hvordan det er mulig å få det til. Portalen er rettet mot arbeidsgivere, tillitsvalgte og HR/opplæringsansvarlige i både offentlig og privat sektor. Den byr på gode eksempler rundt rekruttering og ledelse i et flerkulturelt arbeidsliv, og tips fra arbeidsgivere om hvordan virksomheter lykkes i et flerkulturelt arbeidsliv. Den presenterer artikler, filmer og nettkurs som tar opp rekruttering, inkluderende arbeidsmiljø og ledelse på en flerkulturell arbeidsplass. Materialet kan lastes ned for bruk i egen organisasjon. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har redak­tør­­ansvar for Mang­folds­portalen, men portalen er et samarbeid mellom hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Personvern og cookies