Nettportal skal redusere ulykker

(2010)

Fra 1.oktober vil portalen www.yrkesfisker.no være operativ. Målet med portalen er å bidra til økt bevissthet rundt sikkerhet på fiskernes arbeidsplass for derigjennom å redusere tallet på arbeidsulykker. Portalen skal være en informasjonskilde for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Med all informasjon som har med sikkerhet å gjøre samlet på ett sted, vil både nye og erfarne fiskere få svar på det de ofte etterspør, men ikke vet hvor de skal finne. Siden vil inntil videre bli driftet av Sjøfartsdirektoratet. Målet er at portalen videreutvikles og oppdateres etter innspill fra både aktive fiskere og fiskernes organisasjoner.

Personvern og cookies