Nettportal skal redusere ulykker

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Fra 1.oktober vil portalen www.yrkesfisker.no være operativ. 

Målet med portalen er å bidra til økt bevissthet rundt sikkerhet på fiskernes arbeidsplass for derigjennom å redusere tallet på arbeidsulykker.

Relevant informasjon
Portalen er ment å være en informasjonskilde for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Med all informasjon som har med sikkerhet å gjøre samlet på ett sted, vil både nye og erfarne fiskere få svar på det de ofte etterspør, men ikke vet hvor de skal finne. Siden vil inntil videre bli driftet av Sjøfartsdirektoratet.

Arbeidsgruppe
En arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, fiskernes organisasjoner, forskningsmiljø og forsikringsbransjen fikk et bredt mandat til å komme med konkrete forslag til regelendringer, samt tiltak som skal medvirke til å gjøre fiskebåten til en sikrere arbeidsplass. www.yrkesfisker.no er et resultat av dette arbeidet. Gruppen ser for seg at portalen videreutvikles og oppdateres etter innspill fra både aktive fiskere og fiskernes organisasjoner.

Personvern og cookies