Nettportal for ­funksjonshemmede

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Hensikten med en ny nettportal for funksjons­hemmede er å bidra til økt yrkesdeltakelse for jobbsøkere med funksjonshemning og for dem som er kronisk syke.  

Nettstedet representerer en ny portal for inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet, melder NAV. Hensikten er å bidra til økt yrkesdeltakelse blant funksjonshemmede og kronisk syke. Portalen er en møteplass for jobbsøkere med funksjonshemning og interesserte arbeidsgivere.

Jobbressurs.no
På nettstedet www.jobbressurs.no finnes mye og god informasjon for jobbsøkende funksjonshemmede og nysgjerrige arbeidsgivere. Her får arbeidssøkeren tips om når han/hun bør fortelle om sin funksjonshemning eller kroniske sykdom i en intervjusituasjon. Her finnes også eksempler på andre aktuelle spørsmål som både arbeidssøkere og arbeidsgivere er opptatte av. I tillegg til forslag om hvordan forholde seg når en skal søke jobb, skrive CV og utforme søknader, opplyser portalen om arbeidsgivers rettigheter og muligheter, og den distribuerer jobbannonser. Til tross for at arbeidsledigheten i Norge i dag er svært lav, viser det seg at mindre enn halvparten av de funksjonshemmede er i arbeid. Nettstedet tar sikte på å gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette funksjonshemmede. Det gjør de ved å fortelle om mulighetene og forsøke å fjerne de fordommer som finnes. Initiativtaker bak nettstedet er ungdomsorganisasjonen til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Sammen med NAV, Stiftelsen Helse og Rehabilitering og Abelia ønsker de å øke yrkesdeltakelsen blant funksjonshemmede.

Personvern og cookies