Netthjelp for jobbsøkere

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Ungdomsorganisasjonen til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFOU) har lansert en nettportal – Jobbressurs.no – som skal hjelpe medlemmer med jobbsøking. 

Nettstedet ble offisielt lansert i desember og skal gi funksjonshemmede arbeidssøkere nødvendige råd og informasjon for å komme ut i arbeidslivet. Utgangspunktet er den lave arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede og at ledigheten ikke går ned til tross for et arbeidsmarked med svært stort behov for arbeidskraft. Thyra Kirknes, leder i FFOU sier i en pressemelding at det er et paradoks at arbeidsgivere rapporterer om nesten ingen funksjonshemmede jobbsøkere samtidig som svært mange strever for å få seg en jobb. FFOU mener at mange prøver å skjule funksjonshemningen sin når de søker jobb for i det hele tatt å komme i betraktning. Nettstedet skal blant annet gi funksjonshemmede arbeidssøkere råd om hvordan de kan markedsføre ressursene sine og redusere arbeidsgivernes usikkerhet. Nettstedet er laget av FFOU i samarbeid med NAV og Abelia.

Personvern og cookies