Nettbasert opplæring i hjemmetjenestene

(2002)

I forbindelse med artikkelen «Nettbasert opplæring i hjemmetjenestene» (Arbeidsmiljø nr 6 – oktober 2002) som omhandler Samarbeidslæringsprosjektet i Larvik kommune, er det nødvending med noen kommentarer. Det nevnes i artikkelen at «på grunn av store mangler ved datautstyr og program, var det mye som man ikke fikk ut av dataverktøyet». Dette utsagnet trenger noen viktige presiseringer. Problemet var at hjemmetjenestens deltakere i modellforsøket var blitt lovet og forespeilet at deres datamaskiner skulle bli oppgradert med nødvendig nettleser-versjon ute på tjenestestedene deres, slik at de umiddelbart etter introduksjonskurset kunne jobbe og lære over Internett når det passet i deres travle arbeidshverdag. Allikevel opplevde deltakerne at det de kom tilbake til datamaskinene sine hvor det fremdeles var en for gammel versjon av nettleseren.
Oppfølging
Denne oppfølgningen internt i kommunen var en forutsetning for å kunne gjennomføre modellforsøket på en tilfredsstillende måte. Dessverre tok disse oppgraderingene av de aktuelle maskinene uforholdsmessig mye tid og krefter også fra prosjektdeltakerne. Internettløsningen som ble benyttet i prosjektet er 100 % webbasert og det stilles ikke høyere krav enn en relativt ny nettleser, f. eks Internett Explorer 5.0 eller nyere. Dette betyr at Internettverktøyet i praksis kan kjøres på ganske gamle datamaskiner. I tillegg valgte prosjektet å benytte en Applied Server Provided (ASP) løsning. Dette betyr at det ikke er noen programvare som skal installeres på brukerkommunens server. Internettverktøyet ligger på en server f. eks i Oslo eller Tromsø. Dette er viktig å presisere for å få formidlet at det ikke er e-læringsleverandørens produkt som inneholdt feil og mangler. Derimot kunne man i prosjektet evaluere at deltakerne så mange muligheter med e-læringsverktøyet. En viktig forutsetning for å oppleve nytteeffekten av e-læringsverktøyet må være at man på mottakersiden oppgraderer deltakernes maskiner og gir praktisk mulighet for å jobbe nettbasert på Internettet. Hvis leseren er nysgjerrig og vil vite mer kan du ta kontakt med prosjektleder på: lobus.hanna@mobilpost.com Hanna Vesterager Prosjektleder

Personvern og cookies