Nettaviser for menn og kjendiser

Tekst: Paul Norberg (2006)
De nye nettstedene for næringslivsjournalistikk med de fantasifulle navnene NA24 og N24, sementerer det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.
NA24 er verst: Av 11 journalistiske kommentatorer, er det 11 menn.
Mer enn fire av ti allmennaksje­selskaper er kvinnefri sone, hva styrerepresentasjon angår, forteller Finansavisen. En opptelling avisen har gjort, viser at 211 av 507 allmennaksjeselskap har kvinneløse styrer. Det er mange grunner til at det er slik, men i dette innlegget skal jeg konsentrere meg om en åpenbar faktor som er med på å sementere kvinnefiendtlige holdninger: Vi har nylig fått to nye nettsteder for næringslivsjournalistikk. Fantasi­fullt nok har de valgt omtrent samme navn: NA24 og N24, og de konkur­rerer med de eldre nettstedene dn.no og Hegnar Online. NA24 er tydeligvis svært stolt av sin mannsprofil; øverst på hovedsiden presenteres 11 journalistiske kom­men­­tatorer, samtlige menn. En del kjendisstoff, sakset fra andre medier, ispedd noen børs- og markeds­kommentarer, og vips så er det laget en ny, viktig kanal for alle som er opptatt av næringsliv. N24 har en bedre kjønnsprofil, men ellers er oppskriften den samme. Den dagen da denne artikkelen ble skrevet var en av store nyhetene at Kjell Inge Røkke har lagt ut sin Lamborghini for salg. Spennende! Et fremtredende trekk ved de nye nettstedene er fullstendig fravær av artikler om arbeidslivet. Dermed forsterker de en vel innarbeidet tradisjon i næringslivsjournalistikk-en. Og de nye nettstedene bekrefter også de holdninger som psykolog Jøri Gytre Horverak, forsker ved Admi­nistrativt Forsknings Fond (AFF) beskriver i en artikkel på side 21 i denne utgaven av Arbeidsmiljø. Hun forteller at «…mange norske ledere lider av et solid selvbedrag når det gjelder satsning på virksomhetens arbeidsmiljø. Det store flertall sier de er svært opptatt av HMS og å ha et godt miljø på jobben, men nærmere analyser viser at de fleste mener det motsatte av hva de sier… Resultatet var mildt sagt nedslående for mange ledere, særlig de mannlige. To tredjedeler av de spurte anså ikke utvikling av arbeidsmiljøet som en sentral ledelsesutfordring i det hele tatt.» Det er forstemmende å se at moderne, nye næringslivsnettsteder ikler seg forstokkede holdninger om mannsdominans og arbeidsmiljøpro-blematikk. Og det er skremmende å få dokumentert at mannlige norske toppledere fortsatt ikke forstår at satsing på et godt arbeidsmiljø er en sentral ledelsesutfordring. Når vi vet at moderne ledere er flittige lesere av næringslivets nettsteder, blir det ikke enklere å få til en endret atferd i norske selskaper.
Personvern og cookies