Nestenulykker skjules

(2003)

På grunn av frykt for straff eller å bli sparket fra jobben blir mange nestenulykker med fly ikke rapportert.
Det er konklusjonen i en doktoravhandling ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet om menneskelige feil i flyoperasjoner. Doktoranden, som er tidligere pilot, mener at det er store mørketall i rapporteringen, skriver Aftenposten. Han mener at vi trenger et meldesystem basert på tillit og belønning, ikke risiko for å miste jobben eller tiltale og dom. Luftfartstilsynet opplyser at de ønsker å innføre taushetsplikt ved rapportering av driftsforstyrrelser og ulykker for å lære av nestenulykkene. TB
Personvern og cookies