Nesten 1.000 dør av kjemikalier

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Nesten 1.000 arbeidstakere dør hvert år i Norge på grunn av påvirkning av kjemikalier på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet (AT) er nå i gang med en kampanje mot kjemisk helsefare.

Kjemisk helsefare er et stort problem på norske arbeidsplasser, svært mange arbeidstakere er i kontakt med kjemikalier som kan medføre forskjellige helseskader og i de alvorligste tilfellene føre til dødsfall.

Stygge tall
– Vi ser svært alvorlig på dette, svært mange personer rammes hvert år, sier seksjonsleder Uno Abrahamsen ved kjemisk seksjon i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). I tillegg til dødsfall på grunn av sykdom fører eksponering for kjemikalier til alvorlig sykdom for tusenvis av personer. Mellom 5.000 og 10.000 tilfeller av yrkesrelatert astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) registreres hvert år. En regner med at godt over 400 personer årlig dør av disse sykdommene. I tillegg kommer andre typer dødelige sykdommer relatert til kjemikalier, med kreft som den største gruppen. Ca 10 prosent av befolkningen har hudlidelser som skyldes eksponering for kjemikalier i jobben eller som er blitt verre av den grunn. En annen utsatt gruppe er de som er i kontakt med løsemidler daglig, det gjelder 200.000 arbeidstakere.

Utsatte bransjer
1.700 bedrifter skal besøkes, kampanjen vil særlig fokusere på de mest utsatte bransjene der kjemikalier forekommer hyppigst. Det er særlig bilverksteder, mekanisk industri, verkstedindustri, armert herdeplast-industri, og grafisk bransje. Disse bransjene omfatter 10.000 virksomheter med 110.000 arbeidstakere. Kampanjen legger stor vekt på bedriftens egen vurdering av risiko og kartlegging samt at nødvendige tiltak virkelig blir satt i verk. Hovedmålet er å øke kunnskapsnivået om kjemisk helsefare og å redusere risikoen for at ansatte utvikler helseskader. Stoffer en vil være særlig oppmerksom på er løsemidler, isocyanater og en rekke andre stoffer i tillegg til sveiserøyk og dieseleksos. Arbeidstilsynets kampanje skal vare frem til våren 2005.

Personvern og cookies