Neppe flytte-flertall

(2003)

Mye tyder på at det ikke er flertall i Stortinget for å flytte åtte statlige tilsyn ut av Oslo til forskjellige landsdeler og byer.

Saken var til høring i Stortinget i slutten av februar og da var nei til regjeringens flytteforslag gjennomgangstonen. Det er også stor uenighet om regjeringens kostnadsoverslag over utgifter til selve flyttingen og etablering på nye steder. De berørte tilsynene regner med langt høyere utgifter enn regjeringen i mange år. Enkelte av politikerne er også kritiske fordi de frykter at bak flytteplanene kan det skjule seg et ønske om en delprivatisering av en del av oppgavene som de aktuelle tilsynene har i dag. Forbrukerrådet har også engasjert seg i saken og frykter at forbrukeren blir taperen fordi kompetansen blir svekket og store reiseavstander vil begrense rådets mulighet til å tale forbrukernes sak i for eksempel Konkurransetilsynet.

Personvern og cookies