Nektes ny sykeordning

Tekst: Vemund Jensen (2006)

 

Mandal kommune ønsker å fjerne de vanlige syk­meldingene. I stedet vil de innføre egenmeldinger som de ansatte kan bruke i et helt år. Det får de ikke gehør for hos Arbeids- og inkluder- ingsdepartementet.

– Det er synd at departementet ikke vil åpne opp for denne typen forsøk, nettopp nå som syke­fraværet stiger igjen, sier Siren Vetnes Johannessen. Hun er leder for det de kaller «Tillits­prosjektet». Kommunen ønsker at de an­­satte selv skal kunne egenmelde seg, i ytterste fall inntil ett år. – Vi mener at legen skal ta seg av selve sykdommen, mens kommunen som arbeidsgiver i samarbeid med den ansatte skal ha med fraværet å gjøre, sier Johannessen. Hun tror de ansatte vil ta ut fær­­re dager, hvis de egenmelder seg. – Legene skriver gjerne ut sykmeldinger på 14 dager av gangen. De har ikke alltid kompetanse til å vurdere hva en arbeidstaker kan eller ikke kan gjøre på en arbeidsplass, sier prosjektlederen.

Avslag
Kommunen søkte Arbeids- og inkluderingsdepartementet om unntak fra folketrygdloven, men fikk avslag. Departementet mener egenmeldinger kan øke presset på arbeidstakeren til å gå på jobb, selv om vedkommende ikke er klar for det. Ifølge brevet fra departementet får den ansatte færre rettigheter. Det benekter Johannessen. – Det vil selvfølgelig være mulig å få skrevet ut en sykmelding av lege, hvis det skulle være dårlig dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er presisert i en ny søknad fra kommunen. Men departementet vil vente med å gi noe unntak inntil kommunen har fått prosjektmidler fra Rikstrygdeverkets program, «Forsøksvirksomhet i trygdesektoren», som støtter sykefraværsprosjekter. – Men der har de sagt nei til å gi noen penger fordi de mener vårt prosjekt ligner for mye på ordningen de har i Kristiansand kommune, hvor ansatte har 50 egenmeldingsdager, sier en frustrert prosjektleder. Nå ser kommunen på alternative finansieringsmuligheter og en ny søknad til departementet er under utforming, for Mandal kommune er fast bestemt på å få en ordning med utvidede egenmeldinger.

Personvern og cookies