Nektes jobb etter helsesjekk

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

En av 20 lokførere og konduktører som går gjennom obligatorisk helsesjekk for å kunne fortsette i jobben, nektes fortsatt tjeneste.

NSB har obligatorisk helsesjekk av lokførere, konduktører og andre med oppgaver av betydning for trafikksikkerheten hvert femte år for ansatte under 45 år, deretter hvert tredje år inntil 60 års alder. De som er eldre enn det, må til kontroll hvert år. Helsekontrollen skal først og fremst avsløre helseproblemer som kan medføre fare for trafikksikkerheten.

Vektproblemer

Så mange som hver tjuende lokfører og konduktør blir tatt ut av tjeneste fordi de har så store helseproblemer at de vurderes å være en sikkerhetsrisiko i forbindelse med jobben sin, skriver Dagsavisen. Konsernoverlege i NSB, Ørn Terje Foss påpeker at det først og fremst er de som har risiko for plutselig bevissthetstap eller forstyrrelser av bevisstheten på grunn av sykdom, som ikke får fortsette. Han ser ikke bort fra at andelen som nektes videre tjeneste, kan øke med årene. Ganske mange over 50 år har også vektproblemer. Sammen med manglende fysisk aktivitet kan dette resultere i alvorlige sykdommer. Hjerte/karsykdommer, diabetes, epilepsi eller tilsvarende, sykdommer som medfører svimmelhet, alvorlige søvnforstyrrelser, psykiske lidelser og demens og andre kognitive forstyrrelser er sykdommer som innebærer en fare for trafikksikkerheten.

Alvorlig sykdom

Det er årlig ca 100 som faller utenfor de strenge helsekravene og derfor blir tatt ut av tjeneste for kortere eller lengre tid. Av dem er det 30-40 som ikke kan fortsette i jobben av hensyn til sikkerheten. I de fleste tilfellene er årsaken diabetes eller hjerte- og karsykdommer. For de øvrige vil det være snakk om helseproblemer av tidsbegrenset varighet. I tillegg til sjekk for alvorlige sykdommer, må dette personellet også gjennom syns- og hørselstester for å bli godkjent til fortsatt tjeneste. Lokførere og konduktører må regne med innkalling til ny sjekk ved sykefravær ut over fire uker og de plikter selv å melde fra om mistanke om sykdom.

Personvern og cookies