Nedtur for miljøprodukter

Tekst:  Morten Dahl (2001)

Bevisste miljøinnkjøp er nedadgående i Norge. Sammenliknet med våre naboland er det laber interesse for miljøprodukter, viser ny undersøkelse.

Det er bladet Miljøstrategi som refererer den ferske undersøkelsen, foretatt på oppdrag fra de nasjonale organisasjonene som administrerer det nordiske svanemerket. Resultatene viser ikke bare at Norge er i utakt med de andre nordiske landene, men også at andelen som kontrollerer produktene ut ifra et miljøhensyn synker.

 

Færre kontrollerer

Det ble i 1998 foretatt en liknende undersøkelse og da var det 65 prosent av de intervjuede som svarte at de alltid eller ofte kontrollerte produktene. I fjor var det tilsvarende tallet bare 44 prosent. Samtidig økte andelen som aldri ser etter miljøvennlige produkter fra 21 for to år siden til 33 prosent i fjorårets undersøkelse. Undersøkelsen viser at både svensker og dansker er opptatt av å handle mer miljøvennlig enn nordmenn.

– Svenskene er flinkere til å gjøre det de blir bedt om, samtidig som miljøspørsmål står høyere på dagsorden enn her hjemme, sier informasjonsleder Jan Erik Stokke  i Stiftelsen Miljømerking. Svenskene har dessuten hatt to ”konkurrerende” merkeordninger, noe som kan ha medført en høyere oppmerksomhet rundt fenomenet miljømerking.

 

Skorter på kundene

– Det er ingenting som tyder på at svanemerkede produkter er dyrere enn konkurrerende produkter uten svanemerket, så kimen til problemet ligger ikke her. Det er interessen hos kundene det skorter på, mener Stokke.

Ifølge Miljøstrategi er det et kjent problem at innkjøpsaktivitetene i Norge ofte er dårlig organisert og desentralisert. Mange bedrifter er profesjonelle, men det finnes mange som mangler en klar strategi for miljøinnkjøp. Dette gjelder også i store bedrifter som har vedtatt miljøstrategier som er forankret hos ledelsen. Videre er det mange som er direkte redde for EØS-reglene om konkurransevridning, og unnlater å ta miljøhensyn.

Personvern og cookies