Nedslående start

Tekst: Mats Løvsdat (2010)

Forrige uke gikk startskuddet for LOs årlige sommerpatrulje. Funnene viser at det fortsatt er mye å ta tak i.

– Situasjonen for ungdom i sommerjobb må bli mye bedre. Det er konklusjonen etter å ha brukt dagen sammen med LOs sommerpatrulje i Vestfold, skriver LO-sekretær Kristian Tangen på sin blogg.

Manglende kontrakter
I alt ble det besøkt 63 bedrifter i Horten-området, og hos 12 av disse ble det avdekket brudd av ulik art. Med andre ord var det 16 prosent av bedriftene som ikke overholdt de krav lovverket stiller til dem.
– Vi oppdaget flere tilfeller av ungdom uten skriftlig arbeidskontrakt, men også andre lovbrudd som mangel på overtidsbetaling, uklart arbeidsgiveransvar og brudd på loven om allmenngjøring, skriver Tangen videre.

Forebyggende effekt
Selv om Tangen ikke legger skjul på at han skulle ønske frekvensen på brudd var lavere, så mener han at dette understreker behovet for sommerpatruljen til LO.
– Sommerpatruljen er med og gjør situasjonen for unge arbeidstakere bedre, og forebygger gjennom å være tilstede. Vi rydder opp i samarbeid med ansatte og arbeidsgivere når det oppdages feil og mangler.
Der man ikke kommer frem til en løsning på stedet, blir forholdet fulgt opp av det respektive forbund eller oversendt Arbeidstilsynet.

Tre ukers kampanje
Hver sommer er innvaderes norske arbeidsplasser av tusenvis av ungdommer og studenter. For mange av disse er det deres første møte med arbeidslivet. Frem til og med 11.august vil LOs sommerpatrulje besøke hundrevis av arbeidsplasser.
– Det er ikke alle som får det de har krav på i sommerjobben sin. Slik kommer det heller ikke til å være i år, mener Tangen som likevel kan vise til tall som viser at arbeidet fungerer.
I 1995 registrerte LO så mye som 50 prosent lovbrudd på de bedriftene vi besøkte. I fjor var det tallet sunket til 18,1 %.
– Dette er selvfølgelig en forbedring, men det er også et tegn på at norske ungdommer i sommerjobb trenger sommerpatruljen. 18 prosent lovbrudd er 18 prosent for mye, slår Tangen fast.

Personvern og cookies