Nedslående lærertall

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Kun 15 prosent av lærere er sikre på at de vil stå i jobben til de pensjoneres. Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet er bekymret.

Tallene kommer frem i en ny undersøkelse Fafo har gjort blant Utdanningsforbundets medlemmer som jobber i grunnskolen og videregående skole. Hele 85 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen, sier de vil skifte yrke før de pensjonerer seg, eller at de ikke har bestemt seg, ifølge bladet Utdanning.

Les også Arbeidsmiljøs artikkel om «Målemani i skolen», og tidligere stortingsrepresentant Rolf Reikvam (SV) som mener 70-tallet er tilbake i norske klasserom.

Halvparten «vet ikke»
Det er særlig lærere under 45 år som svarer at de vil bytte yrke, noe som trolig kan forklares med at mulighetene for å begynne med noe annet oppfattes som vanskeligere jo eldre vi blir. Vel 50 prosent av de spurte svarte “jeg er ikke sikker på hva jeg vil gjøre”.
Det er ikke overraskende at mange av de yngste lærerne har svart “vet ikke”, fordi de har oppfattet spørsmålet som noe hypotetisk. Samtidig er det også mange usikre blant Utdanningsforbundets medlemmer i 50- og 60-årene, skriver magasinet videre.

Alvorlig utvikling
Mobiliteten i arbeidslivet er større nå enn tidligere, mens lærere er en gruppe som preges av forventet mobilitet, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand til Utdanning.
– Men jeg vil presisere at gruppen som sier “vet ikke” er stor, og at det for en nyutdannet lærer kanskje er vanskelig å vite hvor man står når pensjonen kommer. En forventing til mobilitet gjør at man vurderer å skifte på generelt grunnlag, sier Bjerkestrand som likevel ser alvorlig på at så få lærere sier de vil stå i yrket til de pensjonerer seg.
Som tiltak for å beholde lærere som er i jobb, peker svarene i undersøkelsen på to faktorer: Lønn og bedre vilkår for å kunne gjøre jobben. Bjerkestrand nevner at behandlingen av stortingsmeldingen “Tid for læring” er sentral. Meldingen om tidsbruk i skolen kan du se her.

Personvern og cookies