Nedgang i branner

Tekst: Morten Dahl (2001)

Det var i fjor en nedgang i antall branner i Norge. Likevel skjedde det så mange branner at norske forsikringsselskaper måtte ut med 3,1 milliarder kroner i erstatninger.

Dette går fram av Direktoratet for brann- og eksplosjonsverns (DBE) årsrapport for 2000. Det mest positive i fjor var kanskje at det ikke skjedde alvorlige branner eller uhell i prosessindustrien eller i virksomheter som faller inn under storulykkeforskriften. Men DBE melder om at det var mange nestenulykker og småuhell som fort kunne blitt alvorlige.

 

”Arbeidsbranner”

En kikk på de 25 største brannene i fjor viser at 20 av brannene oppsto i det vi kan kalle arbeidsrelaterte lokaler. Enten det dreier seg om privat industri, serveringssteder eller i offentlige bygninger som skoler. Dette vitner om at næringsbygg og offentlige bygg fortsatt utgjør den største risikoen for brann i Norge.

1999 var et ”trist” år for brannvern-Norge og for norsk forsikringsbransje. Aldri før på 1990-tallet ble det utbetalt mer i erstatning etter brann. Det totale beløpet kom opp i 3,3 milliarder kroner, et beløp som i fjor altså ble redusert til 3,1 milliarder.

 

26 sprengningsulykker

Det ble i 2000 rapportert om 26 sprengningsulykker og to av disse resulterte i tap av menneskeliv. Ved ett av tilfellene ble det brakt på det rene at det ble benyttet feilmerket sprengstoff. Saken er etterforsket av politiet, men noen direkte årsak til ulykken i Fredrikstad 31. oktober i fjor, er ennå ikke fastsatt.

DBE kommenterer i sin årsrapport fire større ulykker. Den ene er brannen på Hovseterhjemmet i Oslo, hvor tre beboere omkom. Direktoratet gransket brannen fordi brannalarmanlegget ikke ga betjeningen tilfredsstillende opplysninger om brannstedet. Granskingen avdekket at Oslo kommune som eier av sykehjemmet ikke hadde fulgt opp gjeldende krav for installasjon av brannalarmanlegg som angir nøyaktig adresse på brannstedet.

En brann i Seljestadtunnelen, som er 1279 meter lang, kunne fått alvorlige følger, men ingen personer ble alvorlig skadd. 5. september  begynte det å brenne i Domus kjøpesenter i Narvik. Brannen startet etter stengetid, så ingen ble skadd. Propanulykken på Lillestrøm 5. april var også en hendelsen som endte godt etter storevakuering av Akerhus-byen. Åsta-ulykken i januar 2000 var også en alvorlig påminnelse om hvilke konsekvenser en brann kan få. 19 mennesker mistet livet i denne ulykken.

Personvern og cookies