Nedgang i arbeidsulykker innen EU

Tekst: Morten Dahl (20009

Det blir registrert færre alvorlig ulykker på arbeidsplasser i EU. Det viser tall fra Eurostat, som er unionens sentrale statistiske byrå. Ulykkestallene gikk ned med 7 prosent for ulykker som resulterte i et fravær på mer enn tre dager.

Tallene baserer seg på opplysninger fra 1994 til 1996, og er de siste oppdaterte tallene Eurostat opererer med i EU-sammenheng. For fire år siden ble det registrert 4,8 millioner ulykker som ga fravær på mer enn tre dager, og det er altså en nedgang på 7 prosent sammenliknet med for seks år siden. Nedgangen var enda større hvis man tar med ulykker med dødelig utgang. Da var nedgangen på hele 13 prosent.

Mest utsatt for ulykker er bransjene innenfor treforedlingsindustrien, transportnæringen og bygg og anlegg.

 

Menn mest utsatt

For alle næringer innenfor EU er risikoen for å bli utsatt for en ulykke med tre dagers fravær tre ganger så stor for menn enn som for kvinner. Yngre er særlig risikoutsatt, 35 prosent høyere enn det som er normalt.

Dødsulykkene i arbeidslivet falt fra 6420 i 1994 til 5550 to år senere. Trafikk- og transportsektoren sto alene for 1850 dødsulykker sistnevnte år. Det er også svært mange dødsulykker som skjer mens arbeideren er på vei til eller fra jobben. Faktisk skjer hele 56 prosent av alle dødsulykkene i EUs arbeidsliv i kombinasjonen mellom transport på og til og fra jobb.

 

Koster flesk

Ulykkene i EU, som altså viser en pen nedgang, koster likevel unionen dyrt. Eurostat anslår at de direkte kostnadene som følge av ulykkene er på nesten 20 billioner euro pr. år. Omgjort i norske kroner blir det ufattelige 160 tusen milliarder kroner.

Storbritannia er det ”landet” i EU som har hatt den beste utviklingen i antall skader over to årsperioden med en tilbakegang på hele 19,1 prosent. Britene er tett fulgt av Finland med 13,8 prosent færre ulykker. Frankrike og Italia med en reduksjon i ulykkene på 10 prosent fra 1994 til 1996.

 

Økning i Sverige

Verste ”land i unionen” er Belgia som i samme tidsperiode opplevde en økning på 14,6 prosent. Nest verst økning hadde ”søta bror” med en økning på 8,4 prosent. Norge er av en eller annen grunn nevnt i oversikten, og det blir referert til et tall fra 1995. Tallet viser seg å være sånn midt på treet med hensyn til antall ulykker rundt midten på 1990-tallet. Alle våre nordiske naboland kommer bedre ut med færre ulykker, mens sammenliknet med sentral- og Sør-Europa ligger vi ganske godt an.

 

Slik er tallene:

Land                       Ulykker pr. 100.000      Endring fra 1994 %

                                 sysselsatte 1996    

EU totalt                      4 229                           – 6,8

Belgia                          5 059                           + 14,6

Danmark                     2 704                            + 1,9

Tyskland                     5 098                            – 8,7

Hellas                          3 783                            + 2,2

Spania                         6 736                            + 9,2

Frankrike                     4 946                            + 10,0

Irland                           1 494

Italia                            4 179                            – 10,0

Luxemburg                  4 741                            + 5,2

Nederland                    4 251

Østerrike                      3 554

Portugal (’95)              6 949                             – 5,6

Finland                         3 372                            – 13,8

Sverige                         1 217                            + 8,4

Storbritannia                1 550                             – 19,1

Norge (’95)                  4 352

Personvern og cookies