NAV-sjef varsler avgang

Tekst: Mats Løvstad (2010)
NAV-direktør Tor Saglie har gitt beskjed om at han ikke ønsker å fortsette i jobben etter at åremålet hans løper ut neste sommer.

Årsaken til tidspunktet for den annonserte avgangen er, ifølge Saglie selv, at han ønsker at en ny leder skal være pekt ut i god tid før han selv slutter.
– Dette er en krevende jobb, og det er viktig at Arbeidsdepartementet har tid til å finne en etterfølger, sier Saglie til Nav.no.

Store utfordringer i NAV
Uansett hvem som blir Saglies etterfølger, vil det være nok å ta tak i. NAV-direktøren innrømmer at det har vært, og vil bli, store utfordringer for hans nåværende arbeidsgiver.
– Vi er gjennom en krevende etableringsfase, og er i starten av en konsolideringsfase. Nå trengs lederskap som trygger driften. Det er også behov for mer fokus på å skape god og helhetlig tjenestekvalitet for våre brukere, og et godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere.
Likevel fremholder Saglie at han vil ha full fokus på NAV fremover, og ramser opp en innholdsrik saksliste for det kommende året.
– Jeg har ikke sagt opp jobben, kun varslet at jeg ikke søker nytt åremål om et år. Vi har mange oppgaver som skal løses og som jeg må ha tett oppfølging av, inntil min etterfølger tar over. Arbeidsavklaringspenger (AAP), pensjon, oppfølging av sykmeldte, bedre arbeidsmiljø, bedre internkontroll. Og aller viktigst; bedre service til brukerne. Disse oppgavene vil jeg selvsagt følge opp for fullt så lenge jeg sitter i stillingen.

UiO neste stopp
NAV-sjefen har sittet på toppen i fem år. Først som leder for interimsorganisasjonen, og fra 2006 som direktør. Neste sommer løper åremålsperioden på seks år ut, og Saglie blir i jobben til ny direktør er på plass.
– Som 61-åring må jeg erkjenne at jeg ikke har all verdens tid igjen i arbeidslivet. Samtidig er det flere ting jeg lenge har hatt har lyst til å jobbe med. Hvis jeg skal få gjort det, kan jeg ikke gå inn i en ny periode som leder av NAV, sier Saglie.
Neste stopp blir etter all sannsynlighet ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Der har Saglie fått tilbud om å lede en faglig satsing.
– Det dreier seg om å styrke det faglige fundamentet for forvaltningens politikkutvikling og policy-analyse. I dette arbeidet vil jeg få brukt min erfaring fra et langt arbeidsliv, min utdannelse og min store interesse for analytisk og teoretisk arbeid. Dette er midt i blinken for meg, sier Saglie.

Personvern og cookies